Intressemärke

Klättra Kebnekaise

Fysiska utmaningar är vanlig förekommande i Scouterna, vi hajkar, klättrar och paddlar runt i svenska naturen. Det här märket är med i en märkesserie med sex olika märken som uppmärksammar hur stora fysiska utmaningar du har samlat på dig under din tid i Scouterna. Serien består av Vandra Göteborg-Stockholm, Vandra Sverige, Paddla Vänern, Paddla Gotland, Klättra Kebnekaise och Klättra Everest.

Märkeskrav

  1. För att få detta märke ska du sammanlagt ha klarat av att: Klättra eller bestiga en eller flera höjder motsvarande Kebnekaises högsta punkt, ca 2 100 möh.

För dig som är

Äventyrare 12-15 år

Utmanare 15-18 år