Intressemärke

Livrädda

En scout känner ansvar för sig själv och andra. Vi hjälper varandra, inte minst vid vatten. Att vara beredd och ha tränat, under lugna omständigheter kan vara avgörande i ett skarpt läge. I intressemärket Livrädda får scouterna träna på det. Märket kan anpassas till att träna livräddning för just de aktiviteter som är aktuella, till exempel dykning, segling, paddling eller bad. Scouterna ska kunna simma 200 meter för att ta detta märke.

Märkeskrav

  1. För att få märket livrädda ska scouterna: Veta hur du använder utrustningen för livräddning, såsom tex livboj eller räddningslina.
  2. Ha pratat om vid vilka situationer någon kan hamna oväntat i vattnet och hur scouterna ska hanterar det.
  3. Att ha prövat på att ramla i vattnet med kläderna på och simma 50 meter.
  4. Att ha tränat på att kommunicera med den som är i nöd.
  5. Att ha tränat på att rädda en kompis, med hjälp av olika tekniker upp ur vattnet. Det kan tex vara från land, från båt eller i vatten. Exempel: bogsera en scoutkompis fram till land, använda livboj eller räddningslina. Träna alltid med andra och under säkra omständigheter.

För dig som är

Äventyrare 12-15 år