Intressemärke

Naturligt

Vi är ofta ute i Scouterna, genom att känna till mer om naturen, vad vi får och kan göra blir det också enklare och roligare att vara utomhus. Det här är märket för dig som vill känna dig som hemma i naturen.

Märkeskrav

  1. För att få intressemärket Naturligt ska du känna igen de vanligaste träden, djuren och växterna i din närhet.
  2. Eftersom detta skiljer sig mycket beroende på om man bor t.ex. i en stad, i skogen eller i ett odlingslandskap får dina ledare bestämma vilka växter och djur du ska kunna.
  3. Du ska också veta hur du hittar information om andra djur och växter du ser i naturen.
  4. Du ska känna till innebörden av allemansrätten, vad vi får och inte får göra i naturen och hur vi kan vistas i naturen utan att skada eller lämna onödiga spår efter oss.

För dig som är

Spårare 8-9 år

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år