Intressemärke

Navigera

För att våga ge sig ut på äventyr gäller det att hitta dit man ska och kunna orientera sig. Intressemärken Navigera är en fortsättning på intressemärket Hitta och du får kunskap i verktyg och metoder för att klara sig själv.

Märkeskrav

  1. För att få intressemärket Navigera ska du: Förstå hur kartan eller sjökortet förhåller sig till verkligheten och känna till de vanligaste karttecknen.
  2. Kunna använda kartor eller sjökort av olika typ och skala för att hitta vägen dit du ska.
  3. Kunna använda en kompass för att ta ut väderstäck och riktning till målet.
  4. Känna till andra sätt att hitta väderstrecken, t.ex. med hjälp av klockan, polstjärnan och tecken i naturen.
  5. Känna till hur du kan hitta kartor och satellitbilder på internet.
  6. Provat och känna till grunderna för en GPS om ni har tillgång till det.

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år