Intressemärke

Tända

För att få värme, kunna laga mat och skapa en mysig stämning är det bra att veta hur man enkelt och säkert gör upp och underhåller en eld. Genom att jobba med intressemärket Tända övar du på grunderna för att elda.

Märkeskrav

  1. För att få det här märket ska du kunna och visa dina scoutkompisar och ledare: Tända en tändsticka och provat att tända en lykta och en eld.
  2. Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig i närheten av ljus och eld.
  3. Veta vad du ska göra om du bränner dig.

För dig som är

Spårare 8-9 år

Upptäckare 10-12 år