Intressemärke

Under ytan

Genom att jobba med Under ytan bör du lära dig om vad vatten är och hur vatten fungerar. Du undersöker livet under vattenytan och allt som hör därtill. Du undersöker också vattnets växt- och djurliv och lär dig om förutsättningar för liv i vatten.

Märkeskrav

  1. Undersöka vatten i dess olika former (fast, flytande, gas).
  2. Besöka ett vattendrag som finns nära dig (exempelvis sjö, å, älv, hav, vattenpöl) och undersöka vad som finns i vattnet. (Exempelvis genom att håva eller titta i cyklop).
  3. Känna igen några av de vanligaste fiskarna, djuren och växterna som finns i vatten i din närhet. Eftersom detta skiljer sig mycket beroende på om du bor t.ex. i en stad, i skogen, kustnära eller i ett sjölandskap får dina ledare bestämma vilka fiskar, växter och djur du ska kunna.
  4. Du ska också veta hur du hittar information om andra djur och växter du ser i vatten.
  5. Ha fått en grundläggande förståelse för vattnets kretslopp.

För dig som är

Spårare 8-9 år

Upptäckare 10-12 år