Intressemärke

Världsförbättraren

Scouter är engagerade och vi bryr oss om hur samhället ser ut. Intressemärket Världsförbättrare handlar om att göra något för andra och göra något som påverkar samhället. Att jobba med aktiviteter för det här märket handlar inte bara om en insats för din omvärld, din insats kan också ge dig nya insikter om dig själv och nya perspektiv på livet.

Märkeskrav

  1. För att få Världsförbättrarmärket ska du tillsammans med dina scoutkompisar göra en eller flera aktiviteter där ni gör en god gärning genom att göra något för andra. Det kan till exempel vara att planera och genomföra en insamling, städa ett skogsparti, rensa en badplats, göra en kampanj för mindre bilåkande. Det viktiga är att det blir en aktivitet som påverkar samhället mot en bättre värld. Tänk på att ta kontakt med andra organisationer eller myndigheter i god tid om det kan göra insatsen mer effektiv eller bättre. Efter att ni genomfört aktiviteten pratar ni tillsammans i patrullen och med ledarna om hur det kändes och vad resultatet blev för er aktivitet.

För dig som är

Spårare 8-9 år

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år