Intressemärke

Vatten

Intressemärket Vatten fördjupar förståelsen för vatten och dess påverkan. Vatten finns över hela vårt jordklot. Genom att arbeta med detta intressemärket får du förståelse för hur vatten påverkar människors livsmöjligheter. Du får utforska vatten som förutsättning för liv och hur vatten påverkar oss människor på olika sätt.

Märkeskrav

  1. Lära dig mer om vattenvård och hur vi får vatten rent. (Exempel: besök ett reningsverk, ett vattentorn eller tillverka ett eget vattenreningsverk i miniatyr).
  2. Undersöka vattenförbrukning. Reflektera över hur vi använder vatten, var vattnet kommer ifrån och hur vi kan minska/spara/förändra konsumtionen av vatten.
  3. Reflektera över hur vatten påverkar oss människor och annat liv i vår omvärld. (exempelvis genom dryck, regn, översvämning).
  4. Utforska hur resurstillgång/användning av vatten ser ut globalt. Vilka olikheter finns det, vad beror de på, är det möjligt att förändra?
  5. Välj ett fördjupningsområde inom vattenpåverkan som ni undersöker tillsammans i patrullen/på avdelningen. (Exempel: grundvattenförsörjning, dricksvattentillgång, vatten och hälsa, samspel vatten och människa, vatten och klimat, övergödning).

För dig som är

Upptäckare 10-12 år

Äventyrare 12-15 år