Tillhörighetsmärke

Världsscoutmärke WAGGGS

De globala märkena, som visar vilken världsorganisation du är medlem i, ska sitta på den högra armen. Sverigemärket placeras över WOSM eller WAGGGS-märket och Europamärket placeras under. Sverigemärket syr du dit när du åker utomlands, samma sak gäller för Europamärket (om du vill).