Foto: Magnus Fröderberg

Företagspaket

Vi på Scouterna vet att Sverige och hela världen behöver fler barn och unga som kan göra skillnad för att säkra deras framtid. Genom ditt bidrag i Scouterna investerar ditt företag till en mer hållbar framtid som gynnar både individer och hela samhällen.

Scouternas företagspaket

Symbol för kårkompis 2024

Kårkompis

Engagera ditt företag i unga världsförbättrare och bidra till att fler barn och unga får möjligheten att uppleva en meningsfull fritid där de får växa och utvecklas i en trygg och säker miljö.

Beställ en företagsgåva

När du investerar i företagspaketet hjälper du till att förebygga ensamhet och utanförskap. Tack vare ditt engagemang kan vi ge fler barn och unga möjlighet att bli accepterade som dem de är.

Bli partner

Som sponsor till Scouterna möjliggör du bland annat att vi kan fortsätta arbeta för en positiv utveckling av barn och ungas psykiska hälsa och att fler unga kan vidareutbilda sig till morgondagens ledare och bli starka förebilder. Ditt företag blir en del av vad vi står för. Tillsammans kan vi förändra världen - en scout i taget.

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Anna-Karin Öman

Försäljningsansvarig
E-post: anna-karin.oman@scouterna.se
Telefon: 08-568 432 88