20200803 Scoutläger med Adolf Fredriks scoutkår på Brittmäss vid Gillwellstugan utanför Flen. Foto: Magnus Fröderberg

För företag

Som sponsor till Scouterna möjliggör du bland annat att vi kan fortsätta arbeta för en positiv utveckling av barn och ungas psykiska hälsa och att fler unga kan vidareutbilda sig till morgondagens ledare och bli starka förebilder. Ditt företag blir en del av vad vi står för. Tillsammans kan vi då förändra världen – en scout i taget.

Bli partner
Symbol för kårkompis 2024

Kårkompis

Stöd Scouternas arbete för en trygg och meningsfull fritid, samtidigt som ni stärker ert företags hållbarhetsarbete. Företagspaketet Kårkompis innehåller digitalt material så att ni kan visa ert engagemang.

Scouternas Sponsringsmodell

Hållbarhetssponsor

Ditt företags får möjligheten att nischa ert samhällsansvar genom Scouternas nya sponsringsmodell. Scouterna erbjuder följande teman som ditt företag kan välja att visa ert engagemang genom: hälsa, demokrati, ledarskap, innovation, trygghet och äventyr.

Karta och ikoner över Globala målen för hållbar utveckling

Globala målen och scouting

Som världens största ungdomsrörelse har scouting i över 100 år bidragit till att skapa förutsättningar för människor att nå sin fulla potential. Hela vårt syfte är att skapa en bättre värld, genom att utbilda och stärka unga ledare som i sin tur blir aktiva samhällsmedborgare. Våra gemensamma värderingar bygger på omtanke och handlingskraft. Att Scouterna jobbar med de globala målen för hållbar utveckling är därmed en självklarhet.

Gör en insats för barn och unga - ge en företagsgåva

Tack vare ditt engagemang kan fler barn och unga ges möjligheten att växa som individer och ge dem egenskaper som kommer att rusta dem för livet!

Ge en företagsgåva

Så gör dina pengar skillnad

För varje barn som blir scout får vi helt enkelt fler världsförbättrare och fler schyssta medmänniskor. Som respekterar andra och sig själva. Som bidrar till ett öppet och respektfullt samhälle. Som alltid är redo att rycka in när det behövs.

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Anna-Karin Öman

Försäljningsansvarig
E-post: anna-karin.oman@scouterna.se
Telefon: 08-568 432 88

Svensk insamlingskontroll logga
Giva Sverige logga, tryggt givande