Företagspaket - Stödstrumpan

Gåvan som investerar i barn och ungas framtid

Letar du efter en gåva till dina kunder och anställda samtidigt som du tar ett samhällsansvar? Med Scouternas företagspaket bidrar du och ditt företag till att barn och unga kan vara sig själva och får en meningsfylld och trygg tillvaro fri från kränkningar och övergrepp.

Scouterna jobbar varje dag, året om, för att barn och unga ska må bra och känna sig accepterade som den de är. Vi gör det genom äventyr och kompisar och genom att skapa trygghet och gemenskap i vår verksamhet och i den lilla gruppen, patrullen. Här får barn vara sig själva utom tävlan och öva sig i att leda och ledas och känna trygghet i den de är. Det vet vi ger resultat för livet. När du investerar i företagspaketet hjälper du till att förebygga ensamhet och utanförskap. Tack vare ditt engagemang kan vi ge fler barn och unga möjlighet att bli accepterade som dem de är.

Här kan du beställa företagspaketet med kort, bankuppgifter eller Swish. Fyll i formuläret längre ner på sidan om du hellre vill ha ett betalningsunderlag.

Beställ företagspaket

Som motprestation till investeringen får ni ett kommunikationspaket som visar ert samhällsengagemang:

Innehåll:

  • Diplom att skriva ut och rama in.
  • Digitalt figurmärke 2021 att dela i egna kanaler eller som mejlsignatur.
  • Förslag på inlägg om ert engagemang till Sociala medier/digitala kanaler.
  • Avtalstid 1-3 år

Materialet är avsett för digitalt bruk och får bara användas i digitala kanaler (ej köpt media, ej tryck).

Länk till det digitala materialet får ni i ett separat mejl.

Betala med faktura:

1

Fyll i kontaktuppgifter

2

Fyll i adressuppgifter

Kontakta oss:

Anna-Karin Öman

Försäljningsansvarig
E-post: anna-karin.oman@scouterna.se
Telefon: 08-568 432 88

Dina pengar används bland annat till att sprida scouting till fler, utbilda nya ledare och starta scoutkårer där vi inte finns idag som t ex på landsbygden och i utsatta områden. De används också till att utveckla Scouternas program och att stötta den lokala scoutverksamheten.

Scouterna utvecklar och förbättrar verksamheten kontinuerligt utifrån de behov som finns.  Vi öronmärker därför inga gåvor för specifika ändamål (med undantag av Scouternas Stödfond) eftersom det är viktigt att det alltid finns en buffert med pengar som vi kan använda där det bäst behövs.

Tack vare din gåva får fler barn och unga chansen att uppleva en meningsfull fritid där de kan växa till sin fulla potential och göra samhället och världen bättre. Din gåva bidrar också till att vi kan rekrytera och utbilda fler ledare och starta upp nya scoutkårer där vi inte finns idag, som t ex i utsatta områden.

När du skänker pengar till Scouterna kan du vara trygg. Vi strävar alltid efter att hålla nere våra kostnader och är stolta över att vi under 2019 lyckades använda hela 94 procent av de insamlade medlen till vår verksamhet för barn och unga. Endast 6 % användes till nödvändig administration, insamlingsarbete och kvalitetskontroll – det vill säga ledning, planering, marknadsföring, samordning och uppföljning. Tack vare det kan du lita på att dina pengar används på bästa sätt för barn och unga.