Samarbeten och partnerskap

Scouterna erbjuder företag jämställd sponsring med sunda värdegrunder. I Scouterna är alla lika mycket värda och tillsammans bidrar vi till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt.

Huvudpartner och företagskompisar

Att ingå ett sponsorsamarbete med Scouterna är en ömsesidig relation. Det är viktigt att vi delar värderingar och strävar efter en hållbar framtid för barn och unga. Vi önskar att detta är en affärsstrategisk fråga i linje med det egna företagets hållbarhetsarbete. Vi önskar ett samhällsengagemang från företaget som är genuint och äkta. Vårt mål i detta samarbete är att vi ska stärka varandra.

Vi är stolta att kunna bidra till Scouternas vision om att utveckla barn och unga till världsförbättrare. Scouternas arbete ger barn och unga en meningsfull fritid, där de utifrån sina egna förutsättningar kan växa in i rollen som aktiva samhällsmedborgare. Vi är övertygade om att ideella organisationer som scouterna gör världen bättre för oss alla.

Eva StruvingManaging Director för Novamedia Sverige som driver Svenska Postkodlotteriet

Scouternas Företagskompisar

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Anna-Karin Öman

Försäljningsansvarig
E-post: anna-karin.oman@scouterna.se
Telefon: 08-568 432 88