Sponsorskap

Nischa ditt företags samhällsansvar genom Scouternas nya sponsringsmodell. Sponsringsmodellen är förankrad både i de globala målen och Scouternas verksamhet, där ditt företags engagemang kopplas tydligt till er egna värdegrund.

Äg ett tema

I stället för en traditionell sponsortrappa erbjuder Scouterna företaget att äga ett tema som är relevant, autentiskt och trovärdigt för både företaget och Scouterna. Scouterna erbjuder följande teman som företag kan välja att visa sitt engagemang genom: hälsa, demokrati, ledarskap, innovation, trygghet och äventyr. Läs mer om temana nedan.

Sponsorer

Scouternas sponsorer engagerar sig långsiktigt i arbetet för barn och ungas utveckling på områden som grundar sig i våra gemensamma värderingar, samtidigt som vi arbetar för uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barn och unga som gör stor skillnad i deras liv redan nu, men som även har en avgörande betydelse för resten av deras liv.

Scouternas sponsringsmodell

Scouternas sponsringsmodell, Hälsosponsor

Barn är stilla i genomsnitt 70 % av dagen visar en undersökning av Folkhälsoinstitutets 2019. Scouting ger barn och unga en aktiv fritid, ofta ute i naturen och på sjön. Scouterna skapar utmaningar och äventyr som till exempel att vandra, klättra, segla, paddla kanot, gå äventyrsbanor i skogen, kasta livlina, orientera, bygga vindskydd, samla in ved för att kunna laga mat över öppen eld och mycket, mycket mer. Genom ditt företags engagemang bidrar ni till att öka barn och ungas välbefinnande. 

Scouternas Sponsringsmodell, Demokratisponsor

I en värld där demokratin inte är lika självklar som den en gång varit, är det viktigt att lära barn och unga om demokrati och att göra sin röst hörd. En viktig bit till detta är också att tänka kritiskt och ifrågasätta. Scouterna är en värdefull arena där alla får vara med, göra sin röst hörd och lära sig samarbeta utifrån demokratiska principer. Tillsammans med ditt företag skapar vi förutsättningar för att fler barn och unga blir världsförbättrare. 

Scouternas Sponsringsmodell, Ledarskapssponsor

Som Ledarskapssponsor möjliggör ditt företag att fler barn och unga får möjlighet att utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra. Våra ledarutbildningar bygger på goda värderingar och ett inkluderande ledarskap. Vi skapar framtidens ledare och det startar redan i åttaårsåldern. Ditt företag får möta nästa generations ledare och utmana ert förhållningssätt till ledarskap. 

Scouternas Sponsringsmodell, Innovationssponsor

Scouterna är kreativa problemlösare och öppna för att tänka utanför lådan. I scoutmetoden ingår att ta ansvar för sig själv och för andra. Allt det här gör att vi scouter är en viktig resurs för samhället, både som enskilda individer eller som en hel scoutkår. Till exempel för att laga mat till medborgarna vid ett elavbrott, för att släcka en eld vid en mindre markbrand eller att hjälpa människor i sjönöd. En scout är alltid redo att rycka in när det behövs. Som Innovationssponsor har vi tillsammans en unik möjlighet att ta del av barn och ungas skarpa hjärnor och handlingskraft, vilket kommer att kunna förändra världen. 

Scouternas Sponsringsmodell, Trygghetssponsor

Barn har rätt till en trygg fritid. Scouterna arbetar kontinuerligt med att förhindra övergrepp, mobbing och kränkningar, bland anat genom att lära barn och ungdomar om kroppen, gränser och integritet.  Alla scoutledare går kursen Trygga möten, som bland annat ger kunskap och mod att agera om något händer och hur man hanterar svåra samtal. Som trygghetssponsor ökar ditt företag förutsättningarna för att fler barn och unga får en trygg fritid och genom företagets hjälp kan vi också sprida kunskapen utanför Scouterna. 

Scouternas Sponsringsmodell, Äventyrssponsor

Med Scouterna får barn och unga en spännande och meningsfull fritid, där de upplever äventyr och kompisar. I Scouterna får de leka, utmanas, vara med och bestämma, lösa problem och växa som människa. På nationella och internationella läger får de möta nya människor, kulturer och uppleva olika typer av äventyr. Ditt företag bidrar till att fler barn och unga får upptäcka, utmanas och lära dig nya saker – om naturen, världen och sig själv. 

Så gör dina pengar skillnad

För varje barn som blir scout får vi helt enkelt fler världsförbättrare och fler schyssta medmänniskor. Som respekterar andra och sig själva. Som bidrar till ett öppet och respektfullt samhälle. Som alltid är redo att rycka in när det behövs.

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Anna-Karin Öman

Försäljningsansvarig
E-post: anna-karin.oman@scouterna.se
Telefon: 08-568 432 88