Foto: Jenny Modess

Så gör dina pengar skillnad

Sverige och världen står inför flera stora utmaningar, inte minst bland barn och unga. Tack vare ditt bidrag kan vi ge fler barn och unga möjlighet att uppleva äventyr, växa som individer och förändra samhället. Tillsammans kan vi utveckla fler världsförbättrare!

För varje barn som blir scout blir världen en bättre plats

Sverige och världen står inför flera stora utmaningar. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Utanförskapet likaså. Stillasittande framför skärmar gör att både barn och unga rör sig för lite. Demokratin är hotad och planeten måste räddas.

Här kan Scouterna bidra på många plan och vi gör det redan – varje dag. Vi har mer än hundra års erfarenhet av att bygga självkänsla och självförtroende hos barn och unga. Vi utbildar ledare i alla åldrar. Vi står upp för inkludering, mångfald och allas lika värde. Dessutom lär vi barn och unga att samarbeta utifrån dialog och demokratiska principer.

För varje barn som blir scout får vi helt enkelt fler världsförbättrare och fler schyssta medmänniskor. Som respekterar andra och sig själva. Som bidrar till ett öppet och respektfullt samhälle. Som alltid är redo att rycka in när det behövs.

Men för att kunna sprida scouting till fler, utbilda fler ledare och nå ut i områden där vi ännu inte finns, behöver vi mer resurser. Därför behövs du. Tack för ditt stöd!

When I think about the outdoors, I don’t just see woodlands, rivers and mountains; I see the world’s biggest classroom.

Bear Grylls

Det här är scouting

Det unika med scouting är scoutmetoden. Det är en metod för personlig och social utveckling genom att vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar till sin fulla potential. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande. Vi utvecklar unga som gör världen bättre.

Scouter vid en brygga

Vår metod fungerar

Undersökningar visar att scouting gör skillnad för barns och ungas personliga utveckling på många plan. Det framgår tydligt att de som har varit scouter har bättre psykisk och fysisk hälsa, är mer ansvarstagande och har större sannolikhet att visa ledaregenskaper. De har också en ökad natur- och miljömedvetenhet, är mer aktiva samhällsmedborgare och är mer anställbara. Vi kallar det scouteffekten!

Sveriges bästa ledare

Scouterna har ett eget utbildningsprogram för scoutledare, Ledarskapsön. Med ett värdebaserat ledarskap i fokus erbjuder vi utbildningar i alltifrån hur man leder en patrull till hur man leder scoutverksamhet. Här finns även utbildningar i hur man som ledare skapar en trygg och säker verksamhet och hur man anpassar verksamheten till barn och unga med ADHD och autism. Vårt mål är att utbilda Sveriges bästa ledare.

Rätten till en trygg fritid

Alla barn har rätt till en trygg fritid! Därför arbetar vi med vår metod Trygga möten. Målet med arbetet är att all verksamhet i Scouterna ska vara trygg, säker och fri från övergrepp och kränkningar. Vi arbetar dels förebyggande genom ledarutbildningar och material för barn och unga. Vi erbjuder också stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar när det behövs. Utbildningen Trygga möten är obligatorisk för alla ledare.

Aktuella utvecklingsprojekt

För att göra verksamheten ännu bättre och bidra än mer till att lösa de samhällsutmaningar Sverige och världen står inför driver vi flera projekt. De handlar bland annat om att göra än mer för att förebygga psykiska ohälsa bland barn och unga, att hjälpa till än mer med att minska utanförskapet i samhället eller att utbilda våra scouter än mer om demokrati och hur de påverkar samhället i en positiv riktning.

Några medlemsröster

Scouterna ger tusentals barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att uppleva äventyr tillsammans och utvecklas som individer. Här kan du läsa om några av medlemmarna och vad de tycker om scouting:

84 % av pengarna når fram, Scouternas Insamling

Din gåva når fram

84 procent av pengarna används till verksamhet för barn och unga. 16 procent används till nödvändig administration, kvalitetskontroll och insamling.

Det här används pengarna till

Pengarna används till:

  • Sprida scouting till fler
  • Utbilda nya scoutledare
  • Starta upp nya scoutkårer
  • Ge bidrag för medlems- och deltagaravgifter och utrustning
200 kr/månad i ett år räcker till mycket

200 kr/månad i ett år räcker till:

  • 12 ledare får lära sig anpassa verksamheten för barn med ADHD eller autism, eller
  • 80 barn får lära sig bli schyssta kompisar, eller
  • 6 barn med mindre ekonomiska medel får möjlighet att följa med på hajk