Foto: Magnus Fröderberg

Personuppgifts­behandling

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Det betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att som givare, eller kontaktperson till givare, ha kontroll över och få information om vår behandling av dina personuppgifter.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

I Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet kan du läsa mer om vilka uppgifter vi samlar in och varför. Behandlingen av personuppgifter sker alltid med iakttagande av hög sekretess och säkerhet.