Öppenhet och transparens

Din gåva är viktig för oss, därför jobbar vi ständigt med öppenhet och transparens. Pengarna du skänker används till att sprida scouting till fler, utbilda nya ledare och starta scoutverksamhet där vi inte finns idag. De används också till att utveckla Scouternas program och stötta scoutkårerna runtom i landet. Läs om hur Scouternas insamlingsverksamhet kontrolleras och granskas nedan, där hittar du också viktiga rapporter.

Ge en gåva
Svensk insamlingskontroll logga

90-konto - En kvalitetsgaranti

-konto gäller att högst 25 procent av de totala intäkterna får användas för insamlingskostnader och administration. Den gränsen klarar vi med råge. Under 2020 använde Scouterna endast 8 procent till insamling och administration. Det vill säga ledning, planering, marknadsföring, uppföljning och kvalitetskontroller. Hela 92 procent av pengarna användes till vår verksamhet för barn och unga.

Giva Sverige logga, tryggt givande

Giva Sverige ställer krav

de. Märkningen Tryggt givande innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.