Verksamhetsberättelse 2019

Syftet med Scouternas verksamhetsberättelse är att förmedla målen i verksamhetsplanen, och hur väl vi har uppfyllt dem.

Här kan du ta del av verksamhetsberättelsen för 2019