Aktiviteter för barn och unga

Här hittar du olika typer av material för att skapa aktiviteter för dina deltagare och för att involvera dem i att utveckla trygghetsarbetet i föreningen eller scoutkåren. 

Aktivitetspaket för barn och unga 

Aktivitetspaketen är anpassade till olika åldersgrupper. Aktiviteternas syfte är att barn ska öva sig på att vara en schysst kompis, förstå Barnkonventionen och ha trygga möten på lika villkor. Vissa av aktiviteterna kräver fysisk rörelse medan andra har fokus på att tänka och fundera. Till varje övning finns instruktioner, tips och tydligt angivet vilket material som krävs. 

Klicka på respektive aktivitetspaket för att ladda ner dem. 

Scoutanpassade aktivitetspaket 

Dessa aktivitetspaket innehåller målspår och är anpassade för Scouternas olika åldersgrupper. 

Material från andra

Här hittar du material och aktiviteter som vi hänvisar till i Trygga mötens webbkurs. 

Barns rättigheter

UNICEFs hemsida kan du läsa och lära dig mer om Barnkonventionen.

På Barnombudsmannens hemsida finns en lättläst skrift om barnkonventionen.

I Barnkonventionen – frågor och svarfinns information och tips på hur scoutkårerna kan arbeta med barnets rättigheter.

I Trygga mötens Aktivitetspaket för barn och ungdomar finns övningar som handlar om barns rättigheter och Barnkonventionen. De är till för att lära barn och unga om deras rättigheter

Kropp och gränser

Det går att förebygga övergrepp genom att bland annat lära barn och ungdomar om kroppen, gränser och integritet. Rädda Barnen har ett material om hur man pratar med barn om kroppslig integritet. Materialet heter Stopp! Min kropp! och är lärorikt och spännande för barnen – och enkelt att använda för dig som vuxen!  

Aktiviteten”Testa gränser”från Scouternas aktivitetsbank eller aktiviteten ”Schyssta kramar” som finns i Trygga mötens aktivitetspaket för åldersgruppen 6–9 år (Spårare) kan vara ett annat sätt (se länk till aktivitetspaketen ovan). 

Att samtala och reflektera över relationer, kärlek och ansvar är också ett viktigt förebyggande arbete. Här har vi samlat några av RFSU:s bästa metoder för lärare och ledare. Tips på aktiviteter är ”Relationer” och ”Kroppslig identitet och känslor” 

Ni kan också jobba med att stärka barn och ungdomars självkänsla och kroppsliga självförtroende genom att använda Scouternas material”Free Being Me” .  

Trygga mötens foldrar

Här finns Trygga mötens foldrar “Hur är jag en schysst kompis” och “Guide för barn- och ungdomsledare”.  

Folder: Hur agerar jag mot kränkningar och övergrepp? 

Trygga mötens 10-sidiga folder i fickformat om att förebygga och agera mot övergrepp och kränkningar. Foldern fungerar som en hjälp för barn- och ungdomsledare och tar upp vad man ska vara uppmärksam på och hur man bör agera i olika situationer. 

Folder: Hur är jag en schysst kompis? 

Trygga mötens 6-sidiga folder i fickformat om att vara en schysst kompis är lämplig att dela ut till barn och unga på exempelvis scoutträffen, idrottsträningen, fritidsgården eller i skolan. Foldern innehåller fem konkreta sätt att vara en schysst kompis och är tänkt att inspirera till ett schysstare och tryggare klimat.