Så kan vi samla oss

Vi befinner oss i en omtumlande tid. Det pågår ett krig i Europa och det påverkar oss alla. Vi tar del av fasansfulla berättelser om hur människor i vårt närområde drivs på flykt, förlorar sina hem, sina nära och kära. Men vi tar också del av berättelser som inger hopp. Människor öppnar sina hem, biståndsorganisationerna får in stora donationer och civilsamhället kliver fram och räcker ut en hand.

Brev från styrelsen

Här nedan kan du ta del av Scouternas styrelse öppna brev till landets scoutkårer.

"Kära vänner,

Den internationella scoutrörelsen samlar sig. Såväl WOSM som WAGGGS genomför riktade insamlingar för krigets offer. Scouterna i Polen och andra länder som gränsar till Ukraina stöttar Röda korsets viktiga arbete på plats, med stora ideella resurser. Genom att gå samman kan vi alla bidra utifrån våra förmågor och kompetenser.

Här hemma i Sverige ser vi många scoutkårer som genomför fantastiska insatser och tar initiativ. En del scoutkårer har vänkårer som man nu stöttar. Tack vare den stora internationella familj som vi är, där många scouter i Sverige varit med i internationella sammanhang, har vi en stor förståelse och medkänsla, och ett stort internationellt nätverk som betyder mycket i dessa tider.

Det kommer också en tid nu framöver där många tusen barn och deras familjer från Ukraina ska finna en trygg plats i Sverige. Hur länge är det ingen av oss som vet. Skolgång och en meningsfull fritid är avgörande faktorer för att de här barnen ska må bra. Varje kår ser olika ut, men vi får aldrig glömma scoutlagen och scoutlöftet; vi kan alla bidra efter vår egen förmåga. Ofta är kommunen den aktör som vet bäst vilka behov och möjligheter som finns, men också andra aktörer i civilsamhället agerar och har erfarenheter. Vi fortsätter att göra det vi gör allra bäst, att skapa en meningsfull fritid för barn och unga, med trygghet och gemenskap.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Våra varmaste hälsningar,
Styrelseordföranden Ida Texell & Viktor Lundqvist

Vi är alltid redo."

Mer om styrelsens inriktning

Vill du läsa mer om styrelsens beslut om inriktning avseende kriget i Ukraina?
Ladda ner bifogat dokument i knappen nedan.

Styrelsens perspektiv

Styrelsen ser att det finns fyra olika nivåer och perspektiv som vi inom Scouterna kan agera utifrån:

Det internationella perspektivet

Vi rekommenderar att kårerna i Sverige ska stötta de internationella scoutinsamlingarna och andra trovärdiga insamlingar i Sverige med 90-konton.

Det nationella perspektivet

På nationell nivå håller vi kontakt med statliga myndigheter, aktörer i civilsamhället på nationell nivå samt bedriver övergripande omvärldsbevakning. Precis som under pandemin håller vi medlemmarna informerade genom scouterna.se och i nyhetsbrev.

Det lokala perspektivet

Behoven i Sverige uppstår i den lokala kontexten. Vår rekommendation är att kårerna vänder sig till kommunen och dess aktörer, och pratar med dem om hur ni kan hjälpa till, utifrån kommunens behov och kårens möjligheter. Det är också meningsfullt att göra gemensam sak med andra aktörer inom civilsamhället. Kom ihåg att det även är bra att läsa på Migrationsverkets hemsida och alltid hänvisa till Migrationsverket när det kommer till frågor angående asyl, dagsersättning och så vidare.

Stöd till kårens medlemmar

Kårerna bedriver verksamhet för barn och unga. Vårt viktigaste uppdrag är att fortsätta genomföra scoutverksamhet och möta alla unga scouter. Scouternas nationella kansli tar fram material för att stötta kårerna. Kansliet tar också fram material som ska stötta kårerna att öppna upp verksamhet för barn och unga som är på flykt, och deras familjer.