Sken av lykta, Jamboree 17

Stöd i Ukrainakrisen

Scouterna är en global fredsrörelse och i en prövande tid behövs vi mer än någonsin. Med lyssnande ledarskap kan vi stötta barn och unga i Sverige. Med solidaritetshandlingar kan vi hjälpa till att stötta fredliga krafter.

Just nu har många frågor och oroas över situationen i Ukraina och Europa. Inte minst barn och ungdomar. Här hittar du som ledare stöd för att planera scoutmötet och möta scouternas frågor och känslor. Vi har också samlat uttalanden och initiativ för att stötta humanitära insatser.

Aktivitetspaket

Nya scoutvänner

Ibland kan det kännas som att världen helt plötsligt kommer väldigt nära. Konflikter, krig, fattigdom, naturkatastrofer eller politisk oro kan göra att människor lämnar sina hem och söker tryggheten på en ny plats eller i ett nytt land. Som scouter är vi alltid redo att hjälpa på de sätt vi kan oavsett om det handlar om att samla in pengar till hjälporganisationer, öppna våra scoutlokaler för behövande, ordna aktiviteter eller att välkomna nya medlemmar i vår kår. Ladda ner vårt aktivitetspaket "Människor på flykt" här nedan.

Aktivitetspaket: Människor på flykt
Öppet brev från styrelsen

Så kan vi samla oss

Den internationella scoutrörelsen samlar sig. Såväl WOSM som WAGGGS genomför riktade insamlingar för krigets offer. Scouterna i Polen och andra länder som gränsar till Ukraina stöttar Röda korsets viktiga arbete på plats, med stora ideella resurser. Genom att gå samman kan vi alla bidra utifrån våra förmågor och kompetenser. Scouternas styrelse berättar här mer om sitt fortsatta arbete och inriktning.

Styrelsens inriktning i Ukrainakrisen
Tips till scoutledaren:

Så svarar du på barnens frågor

Just nu har många frågor och oroas över situationen i Ukraina och Europa. Inte minst barn och ungdomar. Att fortsätta med vardagen och ha scoutmöten, att prata med scouterna och skapa trygghet är extra viktigt i dessa tider.

Ta del av tipsen här
ukrainsk scout med halsduk
Sök pengar från stödfonderna

Scoutaktiviteter för flyktingar

Vi är stolta över alla scoutkårer som varje år gör roliga och viktiga scoutaktiviteter för nyanlända. Nu finns möjlighet att få ekonomisk ersättning för dessa aktiviteter genom två olika stödfonder. Den ena är från en av våra världsorganisationer, WAGGGS, och den andra från vårt projekt Open up.

 

Läs mer om fonderna här

Material till scoutmötet

Att fortsätta med vardagen och ha scoutmöten, att prata med scouterna och skapa trygghet är extra viktigt i dessa tider.  Här har vi samlat tips på möten och aktiviteter.

Aktivitet: samla in stödpengar

En annan aktivitet för att känna att man faktiskt är med och gör skillnad är att samla in pengar till en organisation. Ett meningsfullt möte kan vara så enkelt som att sälja något eller på annat sätt samla in pengar och sedan rösta om vilken organisation ni vill stötta. WOSM har en egen insamling som går till Ukrainas scouter.

Från svenska Scouternas styrelse

Vårt meddelande till de ukrainska scouterna

"Kära vänner i Ukraina, kära nationalorganisation för Ukrainas scouter,

Det är med djup sorg vi följer den pågående invasionen av Ukraina, och det är det med stark beslutsamhet fördömer vi detta vidriga brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Scouting bygger på en grund av vänskap mellan människor över hela världen och det är vår plikt att alltid stå upp för fred och i solidaritet med de behövande."

Läs hela uttalandet här

Alla världens scouter stöttar Ukraina

– Vi möttes av otroligt starka vittnesmål från de Ukrainska Scouterna. De är djupt tacksamma och känner att den internationella scoutrörelsen aldrig varit närmre. Vill man stötta dem gör pengar störst nytta, säger Joel Bergstrand, IC Scouternas styrelse

Alla världens scouter stöttar Ukraina

WOSM uttalande

Världsscoutorganisationen har gjort ett internationellt uttalande: ”Scouterna är djupt oroade över det som nu sker i Ukraina och regionen däromkring. Mänskliga rättigheter och internationell lag måste respekteras i lösningen av konflikten!”

Stöd hjälporganisationer

UNHCR

"Just nu försämras läget snabbt i Ukraina. Det är både oförutsägbart och osäkert.

Krisen drabbar barn och familjer. Människors liv och säkerhet är i fara. UNHCR är på plats. Du behövs för att skydda de drabbade!

370 kr räcker till ett akut nödpaket som räddar liv i kriser."

RÄDDA BARNEN

"Barnen i Ukraina är i desperat behov av hjälp. Tiotusentals familjer är på flykt och många barn är oroliga och rädda. Vi är på plats i landet och gör allt vi kan för barnen. Din hjälp behövs nu!"

RÖDA KORSET

"Vi kämpar för att rädda liv i Ukraina och hjälpa människor som drabbas av konflikten. Var med och rädda liv!"

Stödgrupp

Scouter Stöttar är ett fristående nätverk bestående av scouter som är intresserade av samhällsengagemang.

Scouter Stöttar har tidigare engagerat sig i olika projekt såsom exempelvis flyktingkrisen, coronapandemin och de årligt återkommande evenemangen kring Musikhjälpen där vi försöker lyfta fram scoutrörelsens olika engagemang.