Jamboree 2022: Nina Nilsson och Flora Jordan frŒn Nacka Equmenia ScoutkŒr.

Uppföljning efter DJ20

Vad bestämdes egentligen under Demokratijamboreen 2020 och vilka motioner har genomförts? Här nedan kommer en sammanställning med allt som hänt sedan 2020.

Motion 6 - bildstöd

På stämman 2020 bestämde vi att vi ska utveckla ett scoutanpassat bildstöd som går att ladda ner eller köpa i Scoutshop.  

Bildstödet ska ingå i Anpassat ledarskap. 

Detta har hänt: 

Vi har tagit fram ett bildstöd med scout-tema.  

Det finns tillgängligt på scouterna.se och snart i Scoutshoppen.  

Det genomfördes även aktiviteter på Jamboree22.  

Scouternas bildstöd

Motion 7 - Sjunga sjysst

På stämman 2020 bestämde vi att Scouterna tar fram ett digitalt stödmaterial som hjälper de som vill sjunga enligt vår värdegrund. 

Detta har hänt: 

Material om sjyssta lägerbål har tagits fram inom projektet Open up. 

Det handlar om hur vi ser till att alla mår bra under ett lägerbål.

Sjunga Schysst materialet hittar du här>>

Schyssta lägerbål finns här>>

Motion 9 - talartiden

På stämman 2020 bestämde vi att talartiden under kommande stämmor ska registreras. Mätningen ska inkludera ålder och kön (man, kvinna och annat) och ska redovisas strax efter stämman.  

Detta har hänt:  

Ett förslag kring hur talartiden kan mätas har tagits fram och ska användas på Scouternas stämma 2022. 

Läs mer här

Motion 10 - ny kommunikation

På stämman 2020 bestämde vi att Scouternas kommunikation ”på ett representativt sätt ska spegla vårt symboliska ramverk”.  

Det ersatte formuleringen ”…ett mer representativt sätt ska spegla vårt symboliska ramverk samt Scouternas anseende och rykte av gemene man” 

Detta har hänt:  

Arbetet med en ny kommunikationsstrategi har inletts.  

Motion 13 - Scoutshop

På stämman 2020 bestämde vi att det tydligt ska framgå på Scoutshoppens hemsida var man kan vända sig om man har förslag på produkter som skulle kunna finnas i sortimentet.  

Detta har hänt:  

Mailadressen tipsascoutshop@scouterna.se finns nu att kontakta.  

Adressen hittas på scoutshop.se 

 

Motion 14 - utredningar

På stämman 2020 bestämde vi att vi skulle ta fram ett förslag på hur utredningar ska göras.  

De färdiga rekommendationerna skulle presenteras på Scouternas förvaltningsmöte 2021.  

Detta har hänt:  

Riktlinjer finns och de presenterades på förvaltningsmötet 2021.  

Motion 16 - Världsscoutjamboree

På stämman 2020 bestämde vi att Scouterna ska utarbeta hur vi kan upprätthålla minnesmärket för Världsscoutjamboreen 2011 och informera om lägret.  

Arbetet som görs ska sedan presenteras på Demokratijamboree 2022.  

Detta har hänt:  

En arbetsgrupp har skapats och inledande arbete har påbörjats, men arbetet har behövt ta en annan riktning på grund av fakta som framkommit. Arbete med en minnessajt är påbörjat.  

Läs mer här

Motion 17 - dokumentation

På stämman 2020 bestämde vi att Scouterna ska utarbeta hur vi hanterar dokumentation av vår scouthistoria.  

 Dessutom beslutade vi att skapa ett digitalt stöd för kårer som vill bevara sin historia och en digital plats där kårer och distrikt kan lagra material.  

Detta har hänt:  

Redan tidigare arbetades det med att hur vi bevarar scouthistoria och det arbetet har fortsatt. Den ideella gruppen har börjat kolla på stöd till kårer, men det är inte klart. Digital lagringsplats finns numera i Scoutnet.  

Motion 18 - utreda datum

På stämman 2020 bestämde vi att vi skulle utreda om stämman kan genomföras i slutet av sommaren.  

Detta har hänt: 

En utredning har gjorts.  

Den kom fram till att stämman 2022 borde ske som vanligt under hösten.

Läs mer här

Motion 19 - arrangemang

På stämman 2020 bestämde vi att vi ska göra det tydligare vilka krav som ställs på deltagare i nationella arrangemang.  

Vi ska undersöka hur arrangemangen kan individanpassat och sätta upp riktlinjer kring detta.  

Det beslutades också att vi ska se över hur våra nationella arrangemang kan anpassas efter dessa riktlinjer.  

Detta har hänt:  

Arbetet har genomförts med fokus på tydlighet och inkludering. Riktlinjer kring tillgänglighet på arrangemang har tagits fram.  

Läs mer här
Scouter demonsterar för klimatet vid COP26 2021

Motion 20 - påverkansarbete

På stämman 2020 bestämde vi att Scouterna ska upparbeta nätverk med delar av civilsamhället och politiken som kan hjälpa oss förbättra scoutverksamheten.  

Vi ska också aktivt försöka påverka i viktiga frågor och sprida kunskap om hur kårer och distrikt kan påverka lokalt.  

Detta har hänt:  

Aktivt politiskt påverkansarbete ledde till ett stöd om 20 miljoner direkt till scoutkårerna.  

Vi syntes i samband med klimattoppmötet COP26. 

Tre webinars om lokal påverkan genomfördes.

Motion 21 - policy

På stämman 2020 bestämde vi att styrelsen ska jobba vidare med att förankra vår alkohol- och drogpolicy i scoutrörelsen.  

Detta har hänt:

Scouterna har gått med i CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

Alla som ansöker till nationella arrangemang klickar nu i en ruta om alkohol- och drogpolicyn.

Motion 22 - ideellt engagemang

På stämman 2020 bestämde vi att Scouterna ska utreda om vi kan ha en funktion som stöttar hållbart engagemang i ideella uppdrag.  

Dessutom ska vi göra det tydligt vad som redan görs inom hållbart ledarskap.  

Utredningen ska inkludera behov av stöd som kan finnas vid kris och konflikt.  

Detta har hänt:

Plattformen Eldstaden är lanserad, implementationer pågår. Där kan scouter lära sig mer om hållbart engagemang.  

Ett stödmaterial kring konflikthantering har tagits fram.

Läs mer här

Proposition 3 - registerutdrag

På stämman 2020 bestämde vi att ändra Scouternas policydokument, B2 Utdrag ur belastningsregistret, andra stycket, till:  

För scoutkårer och scoutdistrikt finns riktlinjer för registerutdrag som kårerna och distrikten ska följa, som en del i att försöka förebygga att olämpliga personer är ledare inom Scouterna. 

Vi bestämde också att det ska kunna registreras i Scoutnet när ett utdrag ur belastningsregistret har visats upp.  

Scouterna ska också verka för att organisationen ska kunna begära utdraget direkt från Polisen, efter att ledaren godkänt detta.  

Detta har hänt:  

Registerutdrag kan numera registreras i Scoutnet.