Värdebaserat ledarskap

Begreppet värdebaserat ledarskap är ett uttryck från scoutrörelsen som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild. Värdebaserat ledarskap är också en utbildning för unga ledare i civilsamhället.

Mer om Värdebaserat ledarskap

 Vi tror på ett ledarskap baserat på medvetna värderingar och val.

100 år av Värdebaserat ledarskap

I mer än 100 år har vi inom Scoutrörelsen arbetat med ledarskap, drivkrafter och grupputveckling utifrån en värdebaserad grund.

Under de senaste 15 åren har vi arbetat med konceptet Värdebaserat ledarskap för att konkretisera det vi inom Scouterna är väldigt starka på och för att sprida våra kunskaper bredare till alla delar av ideell sektor.

Mer om utbildningen

Utbildningen Värdebaserat ledarskap arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Värdebaserat ledarskap riktar sig till unga ledare i civilsamhället, i åldrarna cirka 20-25. Sedan starten 2007 har över 1000 unga ledare slutfört utbildningen.

Läs mer om utbildningen

Hur blir jag en värdebaserad ledare?

Att leda utifrån värderingar har alltid varit viktigt i scoutrörelsen. Vi vill ge fler chansen att medvetet utveckla sitt ledarskap. Därför har vi tagit fram Reflektionsboken. Vi hoppas att boken ska inspirera dig att fortsätta bidra med ditt värdebaserade ledarskap i samhället. Den här boken är ingen kurs. Det är en tankeväckare och en början. Den kan hjälpa dig att hålla fokus och ta dig själv på allvar i ditt ledarskap. Men det stora jobbet, det kan inte boken göra. Det gör du. Boken finns att ladda ner som PDF eller att köpa i Scoutshopen.