Foto: Patrik hedljung

Åk på WSJ 2023 som deltagare

Att åka som deltagare på världsscoutjamboreen i Korea kan bli ditt livs scoutupplevelse. Bara en gång i livet har man chansen att följa med.

Ansökan till världsscoutjamboreen stängde den 30 april 2022.

Sommaren 2023 samlas 50 000 scouter från 167 länder under tio intensiva dagar. Världens konflikter lämnas hemma, nya vänskapsband knyts och varje steg är ett äventyr större än något annat du kommer få uppleva i livet. Med scoutrörelsens värderingar i grunden finns världsscoutjamboreen till för att ge världens ungdomar en livsomvälvande upplevelse.

Temat för den svenska kontingentupplevelsen av världsscoutjamboreen i Korea är ”Min röst – din röst”. I detta ryms ett par aktuella och relevanta teman kopplat till just Sydkorea och den svenska kontingentens deltagande. Vi kommer att fördjupa oss i begrepp och fenomen som demokrati, yttrandefrihet, källkritik, jämlikhet och respekt. Programmet kommer att utmana våra normer och värderingar i en miljö och kontext där trygghet, respekt och förtroende är grundvärderingar, de behövs för att själv våga och kunna utrycka sig. Temat handlar om att medvetet forma min tanke och åsikt, känna tryggheten att göra den hörd, ha förmågan att aktivt bidra till att ge plats för fler röster men också att aktivt lyssna och sätta sig in i andra människors idéer, åsikter och röster. Förändringen börjar med mig - och tillsammans gör vi skillnad!

Snabbfakta

NÄR?
Jamboreen pågår 1-12 augusti 2023. Svenska kontingentens resa startar ca en till en och en halv vecka före jamboreen, med en rundresa i området, vilket innebär att du kommer att behöva avsätta sammantaget ca 3-4 veckor sommaren 2023. Datumen för utresa och återkomst till Sverige kan skilja sig åt något mellan de olika avdelningarna beroende på praktiska flygarrangemang.

Det ingår även två obligatoriska förträffar, en under hösten 2022 och en under våren 2023.

VEM?
På jamboreen i Korea får scouter födda tidigast 22 juli 2005 och senast 31 juli 2009 vara med som deltagare (Sverige kan inte påverka dessa regler).

KOSTNAD
Det kommer att kosta 35 600 kr. Då ingår två förträffar, resa till och från Korea, rundresa i Korea och själva jamboreen. Det finns stipendier att söka för att få hjälp med att täcka delar av kostnaden.

Bra att veta

Du ansöker om att åka som deltagare genom att du och din vårdnadshavare fyller i en ansökan på Scoutnet (Scouternas nationella medlemsregister). Obs! Ansökningsperioden är nu avslutad, ansökan stängde 30 april för deltagare. Efter att du ansökt får du en faktura som kommer på samma sätt som din terminsavgift men du kan även hitta den i Scoutnet. För att ansökan ska vara giltig ska fakturan vara betald innan förfallodatum (10 maj 2022). Den totala kostnaden för att vara deltagare är 35 600 kr, inklusive 2 förträffar i Sverige med din avdelning.

När du ansöker måste du godkänna ansöknings- och betalningsvillkor. Deltagaransökan stängde 30 april 2022. 

Om du blir antagen kommer du kunna teckna en avbeställningsförsäkring genom Svedea. Försäkringen kostar 1 495 kronor och gäller för de avbeställningskostnader som du drabbas av om en köpt biljett (för resa eller arrangemang) avbokas på grund av olycksfall eller oförutsedd naturkatastrof. Du kan läsa mer om försäkringen i produktbladet.

Antagningsbesked kommer att skickas till dig via e-post ("primär e-postadress" i formuläret) under sommaren 2022.

För ditt bästa

För Scouterna är det viktigt att du och alla andra som åker på jamboreen ska få en bra upplevelse. Att åka till ett helt annat land under en lång tid kan vara fantastiskt, men även krävande. Därför måste vårdnadshavaren vid ansökan försäkra att den sökande är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra jamboreen. Om det efter besked om antagning framkommer att den som blivit antagen inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta, kan Scouterna neka deltagande. 

Ändring av lämnade uppgifter

Ansökan är nu stängd, för att ändra lämnade uppgifter kan du höra av dig till wsj2023@scouterna.se med dina ändringar.

Tillgång till Scoutnet för direktanslutna

Alla som är direktanslutna till Scouterna är registrerade i Scoutnet via sin kår. Om du har en e-postadress registrerad så kan du använda dig av "glömt lösenord"-funktionen för att få tag i ditt lösenord. 

Om du inte vet vilken e-postadress du har registrerad så ska du i första hand vända dig till din medlemsregistrerare hos kåren, om du inte vet vem det är så ta kontakt med oss på support@scouterna.se så hjälper vi dig.

Tillgång till Scoutnet för scouter i Equmenia och NSF

Tillhör du Equmenia eller NSF finns du inte automatiskt i Scoutnet. Men du kan enkelt skapa ett konto på ansökningssidan. Om du tidigare har ansökt eller anmält dig till ett arrangemang i Scoutnet har du troligen redan har ett konto. Då kan du logga in med det. 

Använd funktionen för "glömt lösenord" om du inte kommer ihåg ditt lösenord, och om det inte fungerar så kan du ta kontakt med oss på support@scouterna.se så hjälper vi dig.

Vanliga frågor

Ja! Innan vi reser till Korea kommer du att träffa din avdelning på två förträffar. Där lär ni känna varandra, och förbereder er på bästa sätt inför resan. Så att alla ska känna sig trygga och redo. Inför avdelningens förträffar ses alla avdelningsledare under två ledarträffar. Även för IST kommer förträffar att hållas.

Det är vår målsättning. Vi vet ännu inte hur många platser Sverige kommer få på Jamboreen. Det bestämmer dels arrangörerna i Korea, och dels beror det på hur många svenska avdelningsledare som ansöker och kan följa med.

Vi bor i tält.  

Korea i början av augusti är varmt och fuktigt. Var beredd på att det kommer vara fysiskt mer krävande än ett scoutläger i Sverige.  

Det vet vi inte ännu, men troligen runt 2000 personer. 

Vart fjärde år är det världsscoutjamboree någonstans i världen. 2019 var det i Nordamerika, 2023 i Sydkorea och 2027 kommer det vara på ön Sobieszewo Island i Gdańsk, Polen.

Även i Sverige är det Jamboree vart fjärde år. Så det passar med Världsscoutjamboreerna. 2017 var den senaste i Sverige, och 2021 skulle nästa vara. På grund av coronapandemin kommer den genomföras 2022 istället.

Ja. En personlig assistent får betala full avgift och blir en extra person till avdelningen. Gäller ej IST.

Ja. En diagnos är i sig inget hinder för att åka/bli antagen. Vi frågar om eventuella diagnoser i ansökningsformuläret för att vi vill kunna säkerställa att din jamboreeupplevelse blir så trygg, säker och rolig som möjligt.

Det finns många olika fonder, lokala stipendier och bidrag att söka och om ni är flera från kåren som planerar att delta kan ni tillsammans jobba för att samla ihop pengar och söka olika bidrag.

Att åka som deltagare på en världsscoutjamboree är något man gör en gång i sitt liv. Den här gången är det ungdomar födda tidigast 22 juli 2005 och senast 31 juli 2009 som är deltagare (det är regler som scouterna i Sverige inte kan påverka). Är du äldre än så åker du som IST eller Avdelningsledare. Är du yngre får du vänta till nästa gång – 2027.  

Det kommer att ingå ett kläd- och profilpaket i avgiften till världsscoutjamboreen. Innehållet kommer att ha fokus på att det är användbart och hållbart. Kontingentmärken, avdelningsmärken och något slags scoutdräktsplagg samt Scouternas halsduk kommer att ingå, men i övrigt är innehållet inte bestämt än.

Sista ansökningsdag för deltagare är 30 april 2022, för avdelningsledare 28 februari 2022.

Nej. Anledningen till att vi frågar är för att vi vill kunna säkerställa att din jamboreeupplevelse blir så trygg, säker och rolig som möjligt.

Nej, du ansvarar själv för vaccinationer och eventuella tester. Kostnader för detta ingår inte i deltagaravgiften.

Det innebär att alla svenska scouter samverkar och tar gemensamt ansvar för varandra inför, under och efter Jamboreen. Det finns en planeringsgrupp som planerar och håller ihop resan. Som deltagare har du hela tiden svenska ledare med dig och det finns en kontingentledning som tar ansvar för att hela resan genomförs så bra som möjligt. Även för avdelningsledare och IST finns stöd att få genom kontingentledningen. Vi reser för att möta världen – tillsammans.

Om du blir sjuk innan resan så är det din egen avbeställningsförsäkring som täcker din kostnad. Kontrollera din hemförsäkring redan nu så att den täcker detta. Om den inte gör det, hör med ditt försäkringsbolag om man kan lägga till det försäkringsskyddet. Vi erbjuder också möjligheten att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

Om du blir sjuk under resan ingår en sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker vård och andra kostnader. Skulle du behöva avbryta resan av hälsoskäl täcker försäkringen kostnader för hemresan.

Under själva lägret finns en sjukvårdsorganisation som kan hantera mindre skador och akuta situationer. Den svenska kontingenten kommer också ha med sig sjukvårdsutbildade funktionärer som kan stötta och hjälpa dig i kontakter med lokala sjukvården och försäkringsbolag.

Alla deltagare på jamboreen delas in i avdelningar. Varje avdelning består av 36 scouter och 4 avdelningsledare. Du genomför hela resan tillsammans med din avdelning. 

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en trygg resa för alla deltagare. Scouterna har ett omfattande trygghetsarbete. Med på resan finns erfarna vuxna ledare som stöd till deltagarna. Den Koreanska scoutorganisationen som arrangerar Jamboreen har stort fokus på trygghetsfrågor i sin planering. Alla deltagare åker med sin avdelning tillsammans med fyra avdelningsledare. Avdelningsledarna finns alltid till hands och är med deltagarna under hela resan. Vi genomför hela resan gemensamt med omtanke om varandra – det är den största tryggheten. Avdelningsledarna utbildas för att ge deltagarna en trygg och säker jamboree.

Ja, i deltagaravgiften ingår en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Vi rekommenderar också att du kontrollerar vilket skydd du har genom din hemförsäkring för till exempel stöld och liknande. Vi erbjuder också en möjlighet att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

Vi kommer inte att erbjuda några alternativ.

Vi tror att det faktum att ungdomar från hela världen möts och lär av varandra skapar ännu bättre förutsättningar för att förändra världen. Vi måste alla ta ett gemensamt ta ansvar för utvecklingen av vårt samhälle, miljö, klimat, biologisk mångfald och demokrati. Hur man gör det är en avvägning mellan många svåra frågor. Den upplevelse i termer av lärande, personlig och demokratisk utveckling en världsscoutjamboree innebär tror vi kommer skapa så stora världen att vi bedömer att vi ska resa dit. Att ungdomar från alla delar av världen får träffas, uppleva internationell gemenskap, få förståelse för andra kulturer och skapa vänskapsband över nationsgränserna är så oerhört viktigt. De positiva värden som vi ser att en världsscoutjamboree tillför är en så grundläggande del av den internationella fredsrörelsen Scouting att vi valt att inte avstå från att delta. Är det något möte här i världen som på riktigt för världen framåt på lång sikt är det en världsscoutjamboree.

Möjligheterna att resa på annat sätt är mycket begränsade. Vi har genomfört en förstudie där vi analyserat alla andra förslag på resor, men inte hittat några genomförbara alternativ. Det handlar då inte enbart om en avsevärd förlängning av restiden, utan vi har även beaktat frågor som pandemi och säkerhet. I dagsläget är det i praktiken omöjligt att resa hela vägen till Sydkorea med tåg.

Men, åker du som IST ansvarar du själv för din resa, då är det upp till dig vilken resväg och färdmedel du väljer. Är du under 26 år kan du välja att åka med kontingenten eller boka din egen resa.

Vi tar ett helhetsgrepp kring vårt klimatavtryck för hela projektet, avseende både resor, mat, förbrukning av material och utrustning osv. Exakt hur vi agerar i varje detalj har vi inte landat i ännu, men avsikten är att klimatkompensera fullt ut.