Foto: Patrik hedljung

Deltagare på WSJ 23 i Korea

Att åka som deltagare på världsscoutjamboreen i Korea kan bli ditt livs scoutupplevelse. Bara en gång i livet har man chansen att följa med.

Ansökan till världsscoutjamboreen stängde den 30 april 2022.

Sommaren 2023 samlas 50 000 scouter från 167 länder under tio intensiva dagar. Världens konflikter lämnas hemma, nya vänskapsband knyts och varje steg är ett äventyr större än något annat du kommer få uppleva i livet. Med scoutrörelsens värderingar i grunden finns världsscoutjamboreen till för att ge världens ungdomar en livsomvälvande upplevelse.

Temat för den svenska kontingentupplevelsen av världsscoutjamboreen i Korea är ”Min röst – din röst”. I detta ryms ett par aktuella och relevanta teman kopplat till just Sydkorea och den svenska kontingentens deltagande. Vi kommer att fördjupa oss i begrepp och fenomen som demokrati, yttrandefrihet, källkritik, jämlikhet och respekt. Programmet kommer att utmana våra normer och värderingar i en miljö och kontext där trygghet, respekt och förtroende är grundvärderingar, de behövs för att själv våga och kunna utrycka sig. Temat handlar om att medvetet forma min tanke och åsikt, känna tryggheten att göra den hörd, ha förmågan att aktivt bidra till att ge plats för fler röster men också att aktivt lyssna och sätta sig in i andra människors idéer, åsikter och röster. Förändringen börjar med mig - och tillsammans gör vi skillnad!

Snabbfakta

NÄR?
Jamboreen pågår 1-12 augusti 2023. Svenska kontingentens resa inkluderar en rundresa i området, vilket innebär att du kommer att behöva avsätta sammantaget ca 3 veckor sommaren 2023. Datumen för utresa och återkomst till Sverige kan skilja sig åt mellan de olika avdelningarna beroende på praktiska flygarrangemang.

Det ingår även två obligatoriska förträffar, en under hösten 2022 och en under våren 2023.

VEM?
På jamboreen i Korea får scouter födda tidigast 22 juli 2005 och senast 31 juli 2009 vara med som deltagare (Sverige kan inte påverka dessa regler).

KOSTNAD
På grund av kraftigt höjda priser på flygbiljetter har vi varit tvungna att justera avgiften för den svenska kontingenten. Mer om bakgrunden och hur det påverkar dig kan du läsa om här.

Reservlista

Kom du på lite för sent att du också vill åka till Korea? Det finns fortfarande möjlighet för deltagare att sätta upp sig på reservlistan!

Ekonomiskt stöd

Här har vi samlat information om stipendier för att täcka delar av kostnaden för jamboreen.

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om WSJ23 i Korea

Förslag till Packlista

Den här listan innehåller tips på saker som kan vara bra att packa med sig, samt i vilken väska du bör packa det.

Vanliga frågor

Vi bor i tält.  

Korea i början av augusti är varmt och fuktigt. Var beredd på att det kommer vara fysiskt mer krävande än ett scoutläger i Sverige.  

Det vet vi inte ännu, men troligen runt 2000 personer. 

Vart fjärde år är det världsscoutjamboree någonstans i världen. 2019 var det i Nordamerika, 2023 i Sydkorea och 2027 kommer det vara på ön Sobieszewo Island i Gdańsk, Polen.

Även i Sverige är det Jamboree vart fjärde år. Så det passar med Världsscoutjamboreerna. 2017 var den senaste i Sverige, och 2021 skulle nästa vara. På grund av coronapandemin kommer den genomföras 2022 istället.

Det kommer att ingå ett kläd- och profilpaket i avgiften till världsscoutjamboreen. Innehållet kommer att ha fokus på att det är användbart och hållbart. Kontingentmärken, avdelningsmärken och något slags scoutdräktsplagg samt Scouternas halsduk kommer att ingå, men i övrigt är innehållet inte bestämt än.

Nej, du ansvarar själv för vaccinationer och eventuella tester. Kostnader för detta ingår inte i deltagaravgiften.

Det innebär att alla svenska scouter samverkar och tar gemensamt ansvar för varandra inför, under och efter Jamboreen. Det finns en planeringsgrupp som planerar och håller ihop resan. Som deltagare har du hela tiden svenska ledare med dig och det finns en kontingentledning som tar ansvar för att hela resan genomförs så bra som möjligt. Även för avdelningsledare och IST finns stöd att få genom kontingentledningen. Vi reser för att möta världen – tillsammans.

Om du blir sjuk innan resan så är det din egen avbeställningsförsäkring som täcker din kostnad. Kontrollera din hemförsäkring redan nu så att den täcker detta. Om den inte gör det, hör med ditt försäkringsbolag om man kan lägga till det försäkringsskyddet. Vi erbjuder också möjligheten att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

Om du blir sjuk under resan ingår en sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker vård och andra kostnader. Skulle du behöva avbryta resan av hälsoskäl täcker försäkringen kostnader för hemresan.

Under själva lägret finns en sjukvårdsorganisation som kan hantera mindre skador och akuta situationer. Den svenska kontingenten kommer också ha med sig sjukvårdsutbildade funktionärer som kan stötta och hjälpa dig i kontakter med lokala sjukvården och försäkringsbolag.

Alla deltagare på jamboreen delas in i avdelningar. Varje avdelning består av 36 scouter och 4 avdelningsledare. Du genomför hela resan tillsammans med din avdelning. 

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en trygg resa för alla deltagare. Scouterna har ett omfattande trygghetsarbete. Med på resan finns erfarna vuxna ledare som stöd till deltagarna. Den Koreanska scoutorganisationen som arrangerar Jamboreen har stort fokus på trygghetsfrågor i sin planering. Alla deltagare åker med sin avdelning tillsammans med fyra avdelningsledare. Avdelningsledarna finns alltid till hands och är med deltagarna under hela resan. Vi genomför hela resan gemensamt med omtanke om varandra – det är den största tryggheten. Avdelningsledarna utbildas för att ge deltagarna en trygg och säker jamboree.

Ja, i deltagaravgiften ingår en reseförsäkring som omfattar bland annat sjuk- och olycksfall, stöld, reseavbrott och förseningar. Vi rekommenderar också att du kontrollerar vilket skydd du har genom din hemförsäkring. Reseförsäkringen börjar gälla från det att arrangemanget börjar vilket för de flesta är när man ankommer till avreseflygplatsen. För de IST som valt alternativet utan rundresa börjar försäkringen gälla först när man ansluter till kontingenten i samband med den samling för IST som är planerad innan lägret.

Vi erbjuder också en möjlighet att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

Vi tar ett helhetsgrepp kring vårt klimatavtryck för hela projektet, avseende både resor, mat, förbrukning av material och utrustning osv. Exakt hur vi agerar i varje detalj har vi inte landat i ännu, men avsikten är att klimatkompensera fullt ut.