Foto: Anton Nilsson

IST på WSJ 2023

Att åka som funktionär (IST) på världsscoutjamboreen i Sydkorea ger dig möjlighet till en unik scoutupplevelse. Du får var med om en häftig resa, utvecklas som person och ledare samtidigt som du bidrar till jamboreen och till att unga från hela världen får en bra och säker jamboreeupplevelse. Under jamboreen hjälper du till med olika praktiska uppgifter som det koreanska scoutförbundet planerar, men du är en del av den svenska kontingenten. 

Information från förträffen i september 2022

Söndagen den 4 september anordnades en digital förträff för alla ISTare. Missade du den, eller vill du bara bli påmind om vad som sades så hittar du en inspelning från dagen här och kan ladda hem presentationen som visades här.

Projektledningsutbildning

Alla scouter som åker som IST på World Scout Jamboree 2023 i Sydkorea erbjuds att gå folkhögskolans utbildning i Projektledning IST-edition under hösten 2022. Kursen består av sju digitala webbkurser som du kan göra nästan när och hur du vill. Mellan dessa får du några uppgifter, framför allt reflektion- och diskussionsuppgifter. Du kan läsa mer om utbildningen här.

Snabbfakta

NÄR?
Jamboreen pågår mellan 1 - 12 augusti och IST förväntas vara på plats senast den 28:e juli och kan lämna jamboreen tidigast 13:e, dock senast den 14:e augusti. IST under 26 år har möjlighet att göra en rundresa med aktiviteter cirka tre dagar i anslutning till detta vilket innebär att du kommer att behöva avsätta sammantaget ca 3 veckor sommaren 2023.

VEM?
Du som fyllt 18 år senast den 21 juli 2023 kan ansöka om en IST-plats i kontingenten.

KOSTNAD
Att delta på endast jamboreen som IST kostar 14 500 kr. Du bokar dina resor själv och förbinder dig att ansluta till kontingenten i Korea den 28 juli för en gemensam svensk IST-träff.

För IST upp till 25 år, finns även ett alternativ som inkluderar rundresa innan jamboreen, som kostar 33 000 kr. Då ingår flygresor samt program och aktiviteter i Korea innan jamboreen börjar.

Oavsett alternativ ingår kostnaden för en förträff med alla svenska IST som åker till jamboreen, samt kost och logi i samband med IST-samlingen i Korea den 28 juli – och så givetvis jamboreeupplevelsen!

 

 

Bra att veta

Att vara  IST:are är en unik möjlighet att lära känna människor från hela världen och få en utmanande jamboreeupplevelse samtidigt som du bidrar till att ungdomar från hela världen får en fantastisk lägerupplevelse. Som IST hjälper du till under Jamboreen med olika praktiska uppgifter. Det kan vara allt från att hålla program, laga mat, eller transportera besökare, till att fotodokumentera jamboreen. Du är en del av den svenska kontingenten, men det är arrangören, det koreanska scoutförbundet, som planerar och fördelar uppgifterna för alla IST från hela världen. 

Du ansöker till att åka som funktionär genom att du fyller i en ansökan på Scoutnet (Scouternas nationella medlemsregister) och betalar ansökningsavgiften på 3000 kr. Om du är under 18 år vid ansökningstillfället är det din vårdnadshavare som ska skicka in ansökan.

Som funktionär väljer du vid ansökan ett av två upplägg: endast jamboreeupplevelse, eller jamboreeupplevelse med flygbiljett och rundresa. Det andra alternativet gäller bara för dig under 26 år.

När du ansöker måste du godkänna ansöknings- och betalningsvillkor. Ansökan stängde 30 april 2022. Efter det är din ansökan bindande och du kan då inte dra tillbaka den. 

Om du blir antagen så kommer du kunna teckna en frivillig avbeställningsförsäkring genom Svedea. Försäkringen kostar 1 495 kronor och gäller för de avbeställningskostnader som du drabbas av om en köpt biljett (för resa eller arrangemang) avbokas på grund av olycksfall eller oförutsedd naturkatastrof. Läs mer i produktbladet.

Under sommaren 2022 kommer du att få ett antagningsbesked via e-post. I antagningsbeskedet kommer du inte få veta vad din uppgift på jamboreen kommer vara, det fördelas av värdorganisationen. 

För ditt bästa

För Scouterna är det viktigt att du och alla andra som åker på jamboreen ska få en bra upplevelse. Därför måste du vid ansökan försäkra att du är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra jamboreen. Om det under antagningsprocessen eller efter besked om antagning framkommer att du inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta, kan Scouterna neka deltagande. 

Tillgång till Scoutnet för direktanslutna

Alla som är direktanslutna till Scouterna är registrerade i Scoutnet via sin kår. Om du har en e-postadress registrerad så kan du använda dig av "glömt lösenord"-funktionen för att få tag i ditt lösenord. 

Om du inte vet vilken e-postadress du har registrerad så ska du i första hand vända dig till din medlemsregistrerare hos kåren, om du inte vet vem det är så ta kontakt med oss på support@scouterna.se så hjälper vi dig.

Tillgång till Scoutnet för scouter i Equmenia och NSF

Tillhör du Equmenia eller NSF finns du inte automatiskt i Scoutnet. Men du kan enkelt skapar ett konto på ansökningssidan. Om du tidigare har ansökt eller anmält dig till ett arrangemang i Scoutnet har du troligen redan har ett konto. Då kan du logga in med det. 

Använd funktionen för "glömt lösenord" om du inte kommer ihåg ditt lösenord, och om det inte fungerar så kan du ta kontakt med oss på support@scouterna.se så hjälper vi dig.

Vanliga frågor och svar

Absolut! Inspelning från förträffen hittar du här. Presentationen från dagen kan du ladda hem här. 

Det är bra om du är trygg med att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Alla IST ska ha genomgått den svenska kursen Trygga Möten och uppvisa belastningsregisterutdrag. Det är bra om du gjort webbkursen anpassat ledarskap. Innan ankomst till jamboreen kommer du sannolikt att behöva göra en webkurs i Trygga Möten anpassad för jamboreen som den koreanska arrangören ansvarar för.

Kommer du vara 18 år eller äldre den 29 juli 2023 kan du ansöka om en IST-plats i kontingenten.

För de som ingår i åldersgruppen Rover (18-25 år) finns det dessutom möjlighet att söka om att delta i jamboreeupplevelsen med flygbiljett och rundresa innan själva jamboreen.

Vi kommer att arbeta med patruller, före och under jamboreen. Du kan välja att bilda din egen patrull eller att bli tilldelad en.

Du behöver delta på en fysisk träff för IST som arrangeras  den svenska kontingenten. Under förträffen får du information om rundresa och läger och annan praktisk information som ska underlätta för dig att kunna delta på jamboreen.

Utöver det kommer du att delta på en digital förträff för att ta del av mer information.

Under förberedelsetiden fram till avresan till Korea behöver du vara beredd att hålla kontakt med kontingenten och med de i din patrull. Du kan behöva delta i planeringsträffar, fysiskt eller digitalt, med din patrull för att planera hur ni ska arbeta tillsammans under rundresa och jamboree. Det är något som ni själva kommer överens om i din patrull.

Jamboreen pågår mellan 1 och 12 augusti och IST förväntas vara på plats senast den 29 juli och kan lämna jamboreen tidigast 13, dock senast den 14 augusti. Svenska kontingentens IST har en gemensam samling i Korea den 28 juli och reser sedan tillsammans till jamboreen.

IST under 26 år kan välja att göra en rundresa med aktiviteter under cirka tre dagar i anslutning till detta vilket innebär att du kommer att behöva avsätta sammantaget ca 3 veckor sommaren 2023. Datumen för utresa och återkomst till Sverige kan skilja sig åt något mellan de olika patrullerna beroende på praktiska researrangemang.

Det underlättar för dig om du har något års scouterfarenhet samt rest utomlands någon gång tidigare Det är bra om du har erfarenhet av att leda både scouter i Utmanarålder och andra vuxna ledare.

Det är vår målsättning. Vi vet ännu inte hur många platser Sverige kommer få på Jamboreen. Det bestämmer dels arrangörerna i Korea, och dels beror det på hur många svenska avdelningsledare som ansöker och kan följa med.

Vi bor i tält.  

Det vet vi inte ännu, men troligen runt 2000 personer. 

Ja. En diagnos är i sig inget hinder för att åka/bli antagen. Vi frågar om eventuella diagnoser i ansökningsformuläret för att vi vill kunna säkerställa att din jamboreeupplevelse blir så trygg, säker och rolig som möjligt.

Det finns många olika fonder, lokala stipendier och bidrag att söka och om ni är flera från kåren som planerar att delta kan ni tillsammans jobba för att samla ihop pengar och söka olika bidrag.

Det kommer att ingå ett kläd- och profilpaket i avgiften till världsscoutjamboreen. Innehållet kommer att ha fokus på att det är användbart och hållbart. Kontingentmärken, avdelningsmärken och något slags scoutdräktsplagg samt Scouternas halsduk kommer att ingå, men i övrigt är innehållet inte bestämt än.

Om du blir sjuk innan resan så är det din egen avbeställningsförsäkring som täcker din kostnad. Kontrollera din hemförsäkring redan nu så att den täcker detta. Om den inte gör det, hör med ditt försäkringsbolag om man kan lägga till det försäkringsskyddet. Vi erbjuder också möjligheten att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

Om du blir sjuk under resan ingår en sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker vård och andra kostnader. Skulle du behöva avbryta resan av hälsoskäl täcker försäkringen kostnader för hemresan.

Under själva lägret finns en sjukvårdsorganisation som kan hantera mindre skador och akuta situationer. Den svenska kontingenten kommer också ha med sig sjukvårdsutbildade funktionärer som kan stötta och hjälpa dig i kontakter med lokala sjukvården och försäkringsbolag.

Nej, du ansvarar själv för vaccinationer och eventuella tester. Kostnader för detta ingår inte i deltagaravgiften.

Nej. Anledningen till att vi frågar är för att vi vill kunna säkerställa att din jamboreeupplevelse blir så trygg, säker och rolig som möjligt.

Ja, i deltagaravgiften ingår en reseförsäkring som omfattar bland annat sjuk- och olycksfall, stöld, reseavbrott och förseningar. Vi rekommenderar också att du kontrollerar vilket skydd du har genom din hemförsäkring. Reseförsäkringen börjar gälla från det att arrangemanget börjar vilket för de flesta är när man ankommer till avreseflygplatsen. För de IST som valt alternativet utan rundresa börjar försäkringen gälla först när man ansluter till kontingenten i samband med den samling för IST som är planerad innan lägret.

Vi erbjuder också en möjlighet att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

Vi kommer inte att erbjuda några alternativ.

Vi tror att det faktum att ungdomar från hela världen möts och lär av varandra skapar ännu bättre förutsättningar för att förändra världen. Vi måste alla ta ett gemensamt ta ansvar för utvecklingen av vårt samhälle, miljö, klimat, biologisk mångfald och demokrati. Hur man gör det är en avvägning mellan många svåra frågor. Den upplevelse i termer av lärande, personlig och demokratisk utveckling en världsscoutjamboree innebär tror vi kommer skapa så stora världen att vi bedömer att vi ska resa dit. Att ungdomar från alla delar av världen får träffas, uppleva internationell gemenskap, få förståelse för andra kulturer och skapa vänskapsband över nationsgränserna är så oerhört viktigt. De positiva värden som vi ser att en världsscoutjamboree tillför är en så grundläggande del av den internationella fredsrörelsen Scouting att vi valt att inte avstå från att delta. Är det något möte här i världen som på riktigt för världen framåt på lång sikt är det en världsscoutjamboree.

Möjligheterna att resa på annat sätt är mycket begränsade. Vi har genomfört en förstudie där vi analyserat alla andra förslag på resor, men inte hittat några genomförbara alternativ. Det handlar då inte enbart om en avsevärd förlängning av restiden, utan vi har även beaktat frågor som pandemi och säkerhet. I dagsläget är det i praktiken omöjligt att resa hela vägen till Sydkorea med tåg.

Men, åker du som IST ansvarar du själv för din resa, då är det upp till dig vilken resväg och färdmedel du väljer. Är du under 26 år kan du välja att åka med kontingenten eller boka din egen resa.

Vi tar ett helhetsgrepp kring vårt klimatavtryck för hela projektet, avseende både resor, mat, förbrukning av material och utrustning osv. Exakt hur vi agerar i varje detalj har vi inte landat i ännu, men avsikten är att klimatkompensera fullt ut.