Om vi blir för många

Scouterna vill ge så många scouter och ledare som möjligt en rolig, utvecklande och säker jamboree­­­upplevelse. Målet är att den svenska kontingenten ska bestå av cirka 2000 scouter, ledare och funktionärer. Men exakt hur många som får åka med beror bland annat på hur många ledare vi har. Om det är fler som ansöker än som kan komma med, kommer det att bestämmas vilka som får åka genom en urvals­process. Urvalsprocessen är endast utformad för deltagares ansökningar och innebär att det till slut är slumpen som avgör vem som får följa med och inte. Mer info om urvalsprocessen här nedanför:

Så här går processen till

  1. Alla deltagaransökningar gås igenom för att kontrollera att de som sökt är i rätt ålder, är medlemmar, har betalat ansökningsavgiften och accepterat ansökningsvillkoren. Alla som uppfyller detta är godkända ansökande och ingår i urvalet. 
  1. En fullständig lista upprättas sedan som består av: kön (man, kvinna och annat), organisation (Scouterna, NSF, Equmenia och SALT) och region. 
  1. Kvotgrupper beräknas utifrån faktorerna i punkt 2. Sen beräknas antal platser i varje kvotgrupp. Kvotgrupperna fördelas proportionerligt utifrån de sökandes profiler. Är exempelvis 60 % av de sökande kvinnor ska 60 % av platserna tilldelas kvinnor.  
  1. Alla godkända ansökande sorteras i en slumpmässig ordning. På så sätt har alla lika stor chans att komma med oavsett när de sökte eftersom det är slumpen som avgör i vilken ordning de ansökande hamnar på listan. Denna slumpmässiga sortering görs bara en gång och ändras aldrig senare. 
  1. De olika kvotgrupperna fylls nu. Den som står först på den slumpmässiga listan får första chansen och sätts in i en grupp. Det kontrolleras om deltagaren får en plats eller ej, genom att kolla om det finns plats kvar i de olika kvotgrupperna. Ordningen som det kontrolleras i är kön, sedan region och sist organisation. Därefter tas nästa på listan och kontrolleras. Så fortsätter det till alla platser är fyllda.   

De som inte erbjuds en plats, kommer erbjudas att stå på en reservlista. Om någon som blivit antagen inte kan följa med, så kommer platsen erbjudas till den som står i tur på reservlistan.  

Svenska kontingenten jobbar för att alla som har möjlighet att delta i jamboreen på ett tryggt och säkert sätt ska få chansen att delta. Vi hoppas därför att urvalsprocessen inte kommer att behövas.