Foto: Anton Nilsson

IST på WSJ 2023

Att åka som funktionär (IST) på världsscoutjamboreen i Sydkorea ger dig möjlighet till en unik scoutupplevelse. Du får var med om en häftig resa, utvecklas som person och ledare samtidigt som du bidrar till jamboreen och till att unga från hela världen får en bra och säker jamboreeupplevelse. Under jamboreen hjälper du till med olika praktiska uppgifter som det koreanska scoutförbundet planerar, men du är en del av den svenska kontingenten. 

Vad händer nu?

Våren 2023

Förberedelser

Profilpaketet skickas ut under våren. Du ser till att dina vaccinationer är uppdaterade, du hittar rekommendationer kring vaccin här.

28 juli

IST-träff

Gemensam svensk IST-träff på plats i Sydkorea!

1-12 augusti

Världsscoutjamboree

Dags för jamboree, äntligen!

Förträffar

Januari 2023

Den 28-29 januari hölls en IST-förträff på Hökarängsskolan i Stockholm. Här hittar du material från den helgen att titta på i lugn och ro:

Min Röst - Din Röst - Vår Kontingentsresa
Presentation från förträffen

Information från förträffen i september 2022

Söndagen den 4 september anordnades en digital förträff för alla ISTare. Missade du den, eller vill du bara bli påmind om vad som sades så hittar du en inspelning från dagen här och kan ladda hem presentationen som visades här.

Projektledningsutbildning

Alla scouter som åker som IST på World Scout Jamboree 2023 i Sydkorea erbjöds att gå folkhögskolans utbildning i Projektledning IST-edition. På förträffen i januari fick 59 IST:are diplom för genomförd utbildning.  

Projektledning för IST

IST jobbkatalog

Som ISTare har du möjlighet att söka vilka roller du helst är intresserad av. Det är planeringsteamet i Korea som ansvarar för att matcha jobb och ISTare och vi kan aldrig garantera att du kommer få ditt förstahandsval, men samlar ihop alla önskemål till lägerorganisationen.

Om Korea

Sydkorea – vårt mål och landet där vi kommer uppleva världsscoutjamboreen 2023. Ett land med många kontraster, traditionellt och modernt på så många sätt.

Roverprojekt

Du som är IST och under 25 år har möjlighet att i samband med ditt IST-uppdrag göra ett projekt inom ramen för Roverprogrammet. Här kan du läsa sammanfattande material om att göra Roverprojekt som presenterades på förträffen 28-29 januari.

Förpatrullen

Vi skickade iväg en förpatrull med tre spejare som under några dagar har rekat läget inför vår kontingentsresa till Sydkorea. Läs deras bästa tips!

Föreläsningsserie

Nyfiken på Korea

Sydkorea är kontrasternas land. Ta chansen att lära dig med. Vid sex tillfällen har du möjlighet att lyssna på spännande berättelser från olika perspektiv och på olika ämnen. Inga föranmälningar krävs, och du kan delta på vilka tillfällen du vill.

Hälsa på resans gång

För att alla som deltar i den svenska kontingenten ska få en så bra upplevelse som möjligt under resan och på Jamboreen så vill vi i CMT dela med oss av lite information och allmänna tips. Vissa tips kommer från tidigare Jamboreer, andra utgår från den information vi fått från planeringsorganisationen i Sydkorea.

Bra att veta

Alla som är direktanslutna till Scouterna är registrerade i Scoutnet via sin kår. Om du har en e-postadress registrerad så kan du använda dig av "glömt lösenord"-funktionen för att få tag i ditt lösenord. 

Om du inte vet vilken e-postadress du har registrerad så ska du i första hand vända dig till din medlemsregistrerare hos kåren, om du inte vet vem det är så ta kontakt med oss på support@scouterna.se så hjälper vi dig.

Tillgång till Scoutnet för scouter i Equmenia och NSF

Tillhör du Equmenia eller NSF finns du inte automatiskt i Scoutnet. Men du kan enkelt skapar ett konto på ansökningssidan. Om du tidigare har ansökt eller anmält dig till ett arrangemang i Scoutnet har du troligen redan har ett konto. Då kan du logga in med det. 

Använd funktionen för "glömt lösenord" om du inte kommer ihåg ditt lösenord, och om det inte fungerar så kan du ta kontakt med oss på support@scouterna.se så hjälper vi dig.

Material för IST

Här har vi samlat material och presentationer som är relevanta för dig som är IST. Se även Nyhetsbrev och Information från förträffar som du hittar ovan.

Vanliga frågor och svar

Absolut! Inspelning från förträffen hittar du här. Presentationen från dagen kan du ladda hem här. 

Vi bor i tält.  

Det vet vi inte ännu, men troligen runt 2000 personer. 

Det finns många olika fonder, lokala stipendier och bidrag att söka och om ni är flera från kåren som planerar att delta kan ni tillsammans jobba för att samla ihop pengar och söka olika bidrag.

Det kommer att ingå ett kläd- och profilpaket i avgiften till världsscoutjamboreen. Innehållet kommer att ha fokus på att det är användbart och hållbart. Kontingentmärken, avdelningsmärken och något slags scoutdräktsplagg samt Scouternas halsduk kommer att ingå, men i övrigt är innehållet inte bestämt än.

Om du blir sjuk innan resan så är det din egen avbeställningsförsäkring som täcker din kostnad. Kontrollera din hemförsäkring redan nu så att den täcker detta. Om den inte gör det, hör med ditt försäkringsbolag om man kan lägga till det försäkringsskyddet. Vi erbjuder också möjligheten att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

Om du blir sjuk under resan ingår en sjuk- och olycksfallsförsäkring som täcker vård och andra kostnader. Skulle du behöva avbryta resan av hälsoskäl täcker försäkringen kostnader för hemresan.

Under själva lägret finns en sjukvårdsorganisation som kan hantera mindre skador och akuta situationer. Den svenska kontingenten kommer också ha med sig sjukvårdsutbildade funktionärer som kan stötta och hjälpa dig i kontakter med lokala sjukvården och försäkringsbolag.

Nej, du ansvarar själv för vaccinationer och eventuella tester. Kostnader för detta ingår inte i deltagaravgiften.

Ja, i deltagaravgiften ingår en reseförsäkring som omfattar bland annat sjuk- och olycksfall, stöld, reseavbrott och förseningar. Vi rekommenderar också att du kontrollerar vilket skydd du har genom din hemförsäkring. Reseförsäkringen börjar gälla från det att arrangemanget börjar vilket för de flesta är när man ankommer till avreseflygplatsen. För de IST som valt alternativet utan rundresa börjar försäkringen gälla först när man ansluter till kontingenten i samband med den samling för IST som är planerad innan lägret.

Vi erbjuder också en möjlighet att teckna en frivillig avbeställningsförsäkring.

Vi kommer inte att erbjuda några alternativ.

Vi tror att det faktum att ungdomar från hela världen möts och lär av varandra skapar ännu bättre förutsättningar för att förändra världen. Vi måste alla ta ett gemensamt ta ansvar för utvecklingen av vårt samhälle, miljö, klimat, biologisk mångfald och demokrati. Hur man gör det är en avvägning mellan många svåra frågor. Den upplevelse i termer av lärande, personlig och demokratisk utveckling en världsscoutjamboree innebär tror vi kommer skapa så stora världen att vi bedömer att vi ska resa dit. Att ungdomar från alla delar av världen får träffas, uppleva internationell gemenskap, få förståelse för andra kulturer och skapa vänskapsband över nationsgränserna är så oerhört viktigt. De positiva värden som vi ser att en världsscoutjamboree tillför är en så grundläggande del av den internationella fredsrörelsen Scouting att vi valt att inte avstå från att delta. Är det något möte här i världen som på riktigt för världen framåt på lång sikt är det en världsscoutjamboree.

Möjligheterna att resa på annat sätt är mycket begränsade. Vi har genomfört en förstudie där vi analyserat alla andra förslag på resor, men inte hittat några genomförbara alternativ. Det handlar då inte enbart om en avsevärd förlängning av restiden, utan vi har även beaktat frågor som pandemi och säkerhet. I dagsläget är det i praktiken omöjligt att resa hela vägen till Sydkorea med tåg.

Men, åker du som IST ansvarar du själv för din resa, då är det upp till dig vilken resväg och färdmedel du väljer. Är du under 26 år kan du välja att åka med kontingenten eller boka din egen resa.

Vi tar ett helhetsgrepp kring vårt klimatavtryck för hela projektet, avseende både resor, mat, förbrukning av material och utrustning osv. Exakt hur vi agerar i varje detalj har vi inte landat i ännu, men avsikten är att klimatkompensera fullt ut.

Ekonomiskt stöd

Här har vi samlat information om stipendier för att täcka delar av kostnaden för jamboreen.

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om WSJ23 i Korea

Tipslista

Den här listan innehåller tips på saker som kan vara bra att packa med sig, samt i vilken väska du bör packa det.