Kriterier för att ansöka

För att få åka på världsscoutjamboree måste du uppfylla vissa kriterier. Det är allt från ålder till medlemskap, betalning till uppförande och hälsa. Detta för att alla ska få en rolig, utvecklande och säker jamboreeupplevelse.

Det här gäller för dig som deltagare

För att åka som deltagare måste du vara född tidigast 22 juli 2005 och senast 31 juli 2009. Du måste även vid ansökan och under hela deltagandet i den svenska kontingenten (förträffar och under världsscoutjamboreen i Korea 2023), vara medlem i Scouterna eller samverkansorganisation till Scouterna. 

För Scouterna är det viktigt att du och alla andra som åker på jamboreen ska få en bra upplevelse. Att åka till ett helt annat land under en lång tid kan vara fantastiskt, men även krävande. Därför måste vårdnadshavaren vid ansökan försäkra att den sökande är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra jamboreen. Om det efter besked om antagning framkommer att den som blivit antagen inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta, kan Scouterna neka deltagande.  

För att kunna genomföra resan måste du ha ett giltigt pass. Du är själv ansvarig för att du har ett giltigt pass och vid behov söka och bekosta visum för inresa till Korea. Du är även ansvarig för att du har de eventuella vaccinationer som krävs för inresa i Korea eller annat land som resan kommer att passera.  

Längst ner på sidan hittar du dokumentet där du kan läsa alla villkor som du måste godkänna när du ansöker om att åka på jamboreen.

Det här gäller för dig som ledare eller funktionär (IST) 

För att delta som ledare måste du vara äldre än 18 år den 30 april 2022 och som internationell funktionär (IST) måste du vara äldre än 18 år den 21 juli 2023. Du måste även vid ansökan och under hela deltagandet i den svenska kontingenten vara medlem i Scouterna eller samverkansorganisation till Scouterna. Om du är under 18 år vid ansökningstillfället är det vårdnadshavaren som ska skicka in ifyllt ansökningsformulär. 

För Scouterna är det viktigt att du får en bra upplevelse. Därför måste du vid ansökan försäkra att du är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra jamboreen. Om det efter besked om antagning framkommer att du inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta, kan Scouterna neka deltagande.  

Du måste följa Scouternas policyer i samband med deltagandet i jamboreen. Du måste också kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret som inte är äldre än ett år samt ha ett godkänt intyg från Trygga möten som inte är äldre än tre år. 

För att kunna genomföra resan måste du ha ett giltigt pass. Du är själv ansvarig för att du har ett giltigt pass och vid behov söka och bekosta visum för inresa till Korea. Du är även ansvarig för att du har de eventuella vaccinationer som krävs för inresa i Korea eller annat land som resan kommer att passera.  

Ansökningsvillkor

När du ansöker måste du godkänna ansöknings- och betalningsvillkor som berättar vad som gäller, ansvar och skyldigheter.

Urvalsprocess

Om fler deltagare ansöker än vi har plats för kommer vi i första hand undersöka en utökning av antalet i kontingenten och i sista hand kan det bli aktuellt med en urvalsprocess.

Policyer

När du åker på jamboreen måste du följa Scouternas riktlinjer. De hittar du i dokumentbiblioteket. Vuxna måste även ha gått Trygga möten.