Scouternas stödfond WSJ 2023

Vi vill att alla ska kunna vara med i vår verksamhet, även på en världsjamboree! Därför har vi Scouternas stödfond som ger stöd till scouter så de kan vara med på lika villkor som sina kompisar.

Genom Scouternas stödfond finns möjlighet att få stöd för att åka som deltagare eller ledare under 26 år på World Scout Jamboree 2023 i Korea. 

 

Scouterna har gett:

  • fullt ekonomiskt stöd som täcker hela avgiften på 35 600 kr för ett begränsat antal deltagare. 
  • fullt ekonomiskt stöd som täcker hela avgiften på 25 600 kr för ett fåtal ledare som fyller 26 år efter 12/8 2023.  

I stödet ingår förträffar, resa till Korea, deltagande i jamboreen inklusive mat med mera. Kostnad för enskilda måltider kan tillkomma samt resa till och från förträffarna. Du som får stöd behöver även ha egen utrustning för att klara förträffarna samt resan och lägret i Korea.  

För att din stödansökan skulle vara giltig krävdes att du ansökte om en plats till världsscoutjamboreen via Scoutnet och svarar "Ja" på frågan "Mitt deltagande är beroende av att jag beviljas ett fullt ekonomiskt stöd för att delta i World Scout Jamboree 2023". Din ansökan till jamboreen har därför strykts om du inte har beviljats fullt ekonomiskt stöd, detta för att du inte ska riskera att bli antagen och då betalningsskyldig.  

Sista dag för ansökan om fullt ekonomiskt stöd som deltagare var den 15 april 2022 och för ledare den 28 februari 2022. Besked om stödet har beviljats eller inte har getts till de som sökt. Beviljat stöd betalas inte ut till dig, utan dina inbetalningar tas över av Scouterna så att du inte behöver betala något för lägret. I urvalsprocessen kan vi komma att kontakta din ledare eller kårordförande för att komplettera ansökan. Detsamma gäller för ledare som ansöker om fullt ekonomiskt stöd.