Sök pengar till WSJ 2023

Det finns många stipendier och fonder att söka för unga personer som vill delta i internationella utbyten, precis i den situationen som du är i nu. Här kommer några tips som kan hjälpa dig att söka bidrag till din jamboreeupplevelse.  

Här kan du leta

Du kan hitta många fonder bara genom att söka på internet. Men en hel del lokala stipendier och lite äldre fonder finns inte alltid eller är svåra att hitta på internet. Genom att till exempel läsa under kungörelser och meddelande i din lokala tidning kan du hitta information om lokala fonder och stipendier. Det kan även vara bra att titta i Länsstyrelsernas stiftelsedatabas.

Även kommuner och församlingar brukar ha stipendier som riktar sig till unga lokalt. Likaså Rotary och Lions har ofta stipendier och fonder för unga. Leta upp de lokala organisationerna och kontakta dem, du har inget att förlora på att fråga.

Det finns oändligt många fonder och stipendier, men det tar även tid att ansöka om bidrag. När du söker efter fonder kan det vara bra att fokusera på de som uppmuntrar kulturellt utbyte och förståelse. Även fonder som fokuserar på Asien.

Scouterna kommer att söka bidrag från vissa fonder centralt, det innebär att du som deltagare inte bör söka från samma fonder. Hittills gäller detta Folke Bernadottes Minnesfond.

Tips på hur du kan skriva 

Alla fonder och stiftelser har olika önskemål om hur mycket du ska skriva och om vad. En del har färdiga formulär som du fyller i och en del vill ha en separat projektplan. Det som är viktigt är att följa deras instruktioner och att koppla din upplevelse till ändamålet med stipendiet eller fonden. Det gör du genom att ge exempel på saker som du kommer att göra och erfarenheter du kommer få.  

Temat för världsscoutjamboreen i Korea är ”Draw your Dream”. På så sätt vill jamboreen inspirera dig som deltagare till att bidra till en bättre värld, ungas inflytande kan förändra världen. Din röst är viktig och gör skillnad, och tillsammans med flera tusen andras röster kan vi förändra världen. I ansökningarna förväntas det ofta att du ska skriva något om hur du kommer att utvecklas av att delta i arrangemanget och då kan detta vara en bra utgångspunkt.  

Svenska kontingenten kommer att bland annat fokusera på Agenda 2030 som ett verktyg i detta och det kan vara bra att skriva om det i din ansökan. Du kan till exempel skriva att du kommer att lära dig mer om de globala målen under resan och vad du kan göra för att bidra till att de uppfylls.  

Vad behöver vara med i ansökan? 

Vad som behöver vara med är olika för de olika fonderna, så läs instruktionerna noga. Men det är vanligt att du behöver ha med följande: 

  • Personliga uppgifter – läs igenom en extra gång så kontaktuppgifter och kontonummer är rätt. 
  • Budget – ofta behövs en budget där du även anger om du sökt bidrag från andra fonder. 
  • Personliga referenser – för att veta lite mer om dig vill vissa ha kontakt med en referens som känner dig, det kan till exempel vara en ledare eller en lärare.  
  • Referens Scouterna – om du behöver ange en kontaktperson till svenska kontingenten skickar du en fråga om det till wsj2023@scouterna.se. Det är viktigt att du gör det så att vi vet vilka fonder som kan tänkas ringa till vem och för att det kan behövas olika personer i olika ansökningar. Var ute i god tid med frågan. I vissa fall kan det passa bättre med en kårordförande eller ledare i kåren. 
  • I de fall då du behöver bifoga ett referensbrev om vad världsscoutjamboreen innebär, så har vi tagit fram referensbrev som du hittar här.

Glöm inte uppföljningen 

Efter jamboreen brukar de som du fått bidrag från vilja få någon slags redogörelse för vad pengarna gick till. Se därför till att föra anteckningar och ta foton under och efter jamboreen så att du kan skriva en reseberättelse. Viktigt är också att du skickar in den i tid, så skriv upp det i din kalender. 

Fler tips 

Många kårer och regioner/distrikt har egna fonder som du kan söka ur för att åka på internationella evenemang. Det kan vara värt att fråga de i din scoutnärhet om det finns.  

Det finns även fler andra sätt att samla in pengar. Det kan vara allt från att sälja saker till att erbjuda tjänster som trädgårdsarbete. Här är det bara din fantasi som sätter gränserna. I Scouternas dokumentbibliotek finns fler tips på hur du kan söka pengar.

Scouternas stödfond

Innan ansökningstiden gick ut kunde deltagare eller ledare under 26 år söka fullt ekonomiskt stöd genom Scouternas stödfond för att åka på World Scout Jamboree 2023 i Korea. Sista dag för ansökan om fullt ekonomiskt stöd som deltagare var den 15 april 2022 och för ledare den 28 februari 2022. Stödet ges endast till person som är beroende av att man beviljas ett fullt ekonomiskt stöd. Därför ströks ansökan till jamboreen för de som inte beviljas fullt ekonomiskt stöd så att ingen blev antagen och därmed betalningsskyldig. Läs mer om Scouternas stödfond.