Var säker när tyfonen Khanun kommer

Den tropiska stormen: tyfonen Khanun, närmar sig Sydkorea och oss. Ett tropiskt oväder kan kännas spännande och exotiskt, men det är också viktigt att ta det på allvar och att se till att vi och deltagarna är säkra. En tropisk storm är en mycket kraftfull och intensiv storm, den har kraftiga roterande vindar och kan orsaka betydande skador på grund av kraftiga regn, stormfloder och starka vindar.

Här är en lista med tips som hjälper dig och dina scouter att vara säkra före och under. 

Före: 

1. Håll dig informerad: Vi uppdaterar löpande informationen på Discord och hemsidan om något förändras.  

2. Förbered dig: Se till att innan ha mediciner, första hjälpen och ficklampor lättillgängliga. Ladda även mobilen och powerbanks innan. 

Under: 

1. Håll dig inomhus: Undvik att gå utomhus under stormen. Höga vindar och skräp eller saker som flyger runt kan skada dig. 

2. Dra ur elsladdar: Förhindra skador från strömstörningar genom att dra ur kontakten som inte är väsentlig elektronik. 

3. Lyssna: Håll dig informerad och följ jamboreens och kontingentens råd och instruktioner.  

4. Var inte själv: Var inte själv, se till att ni alltid är minst två personer som kan hjälpa varandra. 

5. Ha kontakt med avdelningen och CMT: Om ni inte är tillsammans i avdelningen är det viktigt att ni vet var alla är och håll kontakt med CMT så de vet var ni är. 

6. Rapportera nödsituationer: Kontakta räddningstjänsten om du är i behov av hjälp, eller om du stöter på andra som behöver hjälp. 

Vindstyrkan och riktningen förändras ständigt så vi vet inte hur vi kommer påverkas av ovädret. Det finns olika program planerat och vi får vara flexibla i vad som kommer gå att genomföra och vad som är säkert för oss. Allas trygghet är det viktigaste.