Ledarskap och utbildning

Reforma 09

I Scouterna får unga ledare alltid ta plats. Ungt ledarskap är centralt för att vi ska bli världens bästa ungdomsrörelse. Vi leder för framtiden. Att som ung få ett ledaruppdrag i sin kår eller i en arbetsgrupp kan vara utmaningen som förändrar.

Det ska alltid vara roligt och utmanande att vara ledare i Scouterna, oavsett ålder och bakgrund. Även den vuxna ledaren ska få möjlighet att växa och utvecklas i sitt uppdrag. Detta erbjuder Scouterna bland annat genom möjlighet till utbildning.

Den samlande kraften för utbildningar i Scouterna är Scouternas folkhögskola. Folkhögskolan jobbar med att utveckla och kvalitetssäkra scouternas utbildningar. Läs mer om vårt utbildningsutbud på Scouternas folkhögskolas webbplats.

Ungt ledarskap

Scouterna jobbar med ungt ledarskap som en del av den dagliga verksamheten. Ledarskap är något vi gör från det att barn börjar hos oss.
Ungt ledarskap »

Värdebaserat ledarskap

Begreppet värdebaserat ledarskap är ett uttryck från scoutrörelsen som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild.
Värdebaserat ledarskap »

Utbildade ledare

I Scouterna jobbar vi aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.
Utbildade ledare »

Trygga Möten

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp. Vi vill att alla verksamheter och möten för barn och unga ska vara trygga och helt fria från övergrepp i alla former.
Trygga Möten »

Anpassat ledarskap

Rätten till friluftsliv är ett samarbetsprojekt mellan Scouterna och Friluftsfrämjandet som syftar till att göra verksamheten mer tillgänglig för barn och unga med adhd eller autism.
Anpassat ledarskap »