Regionala kanslier

Scouternas regionala kanslier erbjuder lokalt stöd till alla direktanslutna scoutkårer. Det finns kanslier i Malmö, Göteborg, Västerås och i Stockholm på rikskansliet. Kansliernas Utvecklingskonsulenter och Regionala utvecklingschefer arbetar för att stärka scouting i regionen. Utvecklingsinsatser kan skräddarsys efter behov.

Östra regionen får stöd av Utvecklingskonsulenterna i Malmö och Göteborg.

Stödet till scoutkårerna kan vara workshops, inspirationskvällar, någon att bolla idéer med eller hjälp med rekrytering. Allt för att scoutkåren ska växa och utvecklas. Vad just er scoutkår behöver kommer ni överens om med er utvecklingskonsulent.

Kontakta med er scoutkårs regionala kansli för att boka in en inspirations- och utvecklingsträff utifrån era behov och utmaningar. Det är väl investerad tid som inspirerar och ger er goda förutsättningar att fortsätta verka för barn och ungas utveckling inom scouting.

Förslag på aktiviteter som kåren kan göra tillsammans med sin utvecklingskonsulent:

  • Programinspiration
  • Workshop - Hur rekryterar vi vuxna?
  • Planering av rekryteringsinsatser
  • Kommunikationsworkshop
  • Workshop för ett effektivare styrelsearbete

Vilket kansli tillhör din scoutkår?

Titta på kartan för att se vilket kansli din scoutkår tillhör. Klicka sedan på länken till det kansliet för att hitta kontaktuppgifterna.