Regionala kanslier

Scouternas regionala kanslier erbjuder lokalt stöd till alla direktanslutna scoutkårer. Det finns kanslier i Malmö, Göteborg, Västerås och i Stockholm på rikskansliet. Kansliernas utvecklingskonsulenter och regionala utvecklingschefer arbetar för att stärka scouting i regionen. Utvecklingsinsatser kan skräddarsys efter behov.

Östra regionen får stöd av Utvecklingskonsulenterna i Malmö.

Hitta din närmsta kansli

Scouternas stöd till scoutkårer

Scouterna har anställda utvecklingskonsulenter som stöttar kåren, det kan vara workshops, inspirationskvällar, någon att bolla idéer med eller hjälp med rekrytering. Allt för att scoutkåren ska växa och utvecklas. Vad just er scoutkår behöver kommer ni överens om med er utvecklingskonsulent.

Kontakta med er scoutkårs regionala kansli för att boka in en inspirations- och utvecklingsträff utifrån era behov och utmaningar. Det är väl investerad tid som inspirerar och ger er goda förutsättningar att fortsätta verka för barn och ungas utveckling inom scouting.

Förslag på aktiviteter som kåren kan göra tillsammans med sin utvecklingskonsulent: Programinspiration, vuxenrekryteringsworkshop, planering av rekryteringsinsatser,  kommunikationsworkshop. workshop för ett effektivare styrelsearbete med mycket mer.

Läs mer om populära workshops