Utbildade ledare

Fotograf Max Sahlström

I Scouterna jobbar vi aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Att gå en scoututbildning är inspirerande och upplyftande. I mötet med andra aktiva ges chansen att lyfta utmaningar man ställts inför och få och ge inspiration till bra verksamhet. Att dessutom få kunskap i Scouternas program och scoutmetoden ger verktyg att utveckla  sin verksamhet och sitt ledarskap.

Genom att Scouterna jobbar aktivt med att ubilda och utveckla scoutledare får vi en ännu bättre verksamhet. Inspirerade, motiverade och kunniga ledare är de som utvecklar och utmanar scouterna på avdelningen.

Genom att utbilda scoutledare får vi nöjdare medlemmar i hela organisationen, både barn och vuxna. Scoutledarutbildningarna sker inom ramen för Scouternas folkhögskola.

Läs mer på Scouternas folkhögskolas webbplats »