Nyhet9 mars 2022

20 miljoner i coronastöd till landets scoutkårer

Scouterna får ett extra anslag på 20 miljoner i statsbudgeten. Pengarna kommer att betalas ut till landets scoutkårer och ska användas för att stärka och utveckla barn- och ungdomsverksamheten i pandemins spår, så att nuvarande och nya medlemmar ska kunna ta del av verksamheten.

Bidraget är ett resultat av ett intensivt påverkansarbete som Scouterna bedrivit på riksnivå gentemot flera partier inom de olika politiska blocken. Beslutet om det extra anslaget till Scouterna i årets statsbudget är ett erkännande av Scouternas unika och viktiga arbete för barn och ungas välmående och utveckling.
– Våra scoutkårer har jobbat hårt för att hålla igång verksamheten och kommer nu kunna erbjuda ännu fler barn och unga en trygg och aktiv fritid. De här pengarna ska gå oavkortat till kårerna, säger Scouternas generalsekreterare Johan Pettersson.

Särskilt i oroliga tider är det viktigt att barn och unga har en trygg plats där de får vara sig själva och umgås med vänner. Scoutverksamheten är en sådan plats, där finns duktiga ledare som lyssnar och tar barns frågor och tankar på allvar. Där ges också en möjlighet att tänka på annat och göra utvecklande och roliga saker tillsammans.
Många scoutkårer runt om i landet har en tradition av att arrangera valborgsfiranden på sin lokala ort. Det har varit en viktig inkomstkälla för flera scoutkårer, men de senaste åren har valborgsfiranden inte varit möjliga att genomföra på grund av pandemin. Därför är bidraget ett välkommet tillskott för många kårer och det blir lite extra symboliskt att det genom ett sammanträffande betalas ut just kring Valborg.


Landets scoutkårer har arbetat hårt för att fortsätta med sin verksamhet under ovanliga och ofta svåra omständigheter. Många kårer har vuxit och tagit emot fler nya medlemmar än vanligt.
Valborg 2022 kommer kunna firas i ett nytt ljus, då scoutkåren kan planera för hur de kan fortsätta sprida scoutvärmen ännu bättre. Det går inte att sätta en prislapp på trygghet, gemenskap eller personlig utveckling. Men det går att förbättra förutsättningarna för scoutverksamheten, som bidrar med detta i barn och ungas liv.

Fortsatt viktigt med påverkansarbete

Det är fortfarande viktigt att bedriva påverkansarbete på nationell och lokal nivå. Våra politiker får inte glömma bort det viktiga arbete som scoutkårerna gör för barn och unga. Scouterna kan hjälpa er med lokalt påverkansarbete och kontakt med lokalmedia om ni själva vill berätta vad ni gör.

Här finns tips på hur du kan nå ut i media >>

Hur vill ni använda bidraget i er kår?

För att kunna bedriva bra påverkansarbete på nationell nivå behöver Scouterna din hjälp att få reda på vad som görs i din kår. Vad kommer din kår att använda er del av bidraget till?

Berätta gärna för oss genom att tagga @scouterna i sociala medier eller maila jonas.westbom@scouterna.se

Frågor och svar om bidraget

Regeringen har för avsikt att ge detta anslag i tre år, 2022 – 2024.

Men detta kan komma att ändras. Därför är det extra viktigt att visa upp vår verksamhet för press och politik det närmaste året. Scouterna stöttat gärna med budskap, material och strategier för att nå ut.

Läs mer här >>

Om du har fler frågor om hur ni når ut media kontakta Scouternas kommunikationschef Helena Faxgård,  helena.faxgård@scouterna.se

Det är avsett för att stärka och utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Kårerna bestämmer själva hur de ska använda pengarna för att uppfylla detta.

Ni får gärna berätta om hur ni ska använda pengarna på sociala medier. Tagga @Scouterna på Instagram och Facebook så vi kan dela detta vidare.

Ni får gärna skriva till oss och berätta: jonas.westbom@scouterna.se

Ambitionen är att dela ut pengarna under maj månad 2023.

Ingenting. Pengarna betalas ut automatiskt till kårerna utifrån de medlemssiffror som kårerna har rapporterat in för 2022.

Liksom förra året är  kårer med färre än fem scouter i åldern 6-25 år undantagna. Detta är ett stöd till barn- och ungdomsverksamhet, därför är dessa kårer undantagna. Samma princip gäller för antal ombud till Scouternas stämma.

Stödet beräknats utifrån medlemssiffrorna från 31 december 2022. För direktanslutna scoutkårer och för scoutkårer från Salt är dessa siffror tagna ur Scoutnet. För scoutkårer från NSF och Equmenia är det respektive organisation som har försett Scouterna med medlemsantal.

Om din kår uppfyller ovanstående krav får ni 411 kr per medlem under 26 år. Minibeloppet per scoutkår är 7 500 kr och maxbeloppet är 75 047 kr.

Alla direktanslutna scoutkårer och scoutkårer tillhörande någon av Scouternas samverkansorganisationer, som har minst fem medlemmar i åldern 6-25 år. Alla pengar, 20 miljoner kronor, går oavkortat till scoutkårerna.

När regeringen fattade beslut om det extra anslaget 2021 var det tänkt som ett treårigt stöd till Scouterna mellan 2022–2024. Men varje år fattas ett nytt beslut om kommande års statsbudget. I beslutet finns bland annat ett extra anslag till Scouterna om 20 miljoner. Bidraget är ett resultat av det påverkansarbetet som Scouterna bedrivit på riksnivå gentemot flera partier inom de olika politiska blocken. Det är avsett som ett stöd till landets scoutkårer för att stärka och utveckla barn- och ungdomsverksamheten i pandemins spår, så att nuvarande och nya medlemmar ska kunna ta del av verksamheten.

Liknande nyheter

13 feb 2024

I april kommer Europa till Skåne

Den 3-7 april kommer 70 roverscouter från hela Europa till scoutgården Göransborg. De ska på rovermötet Agora, där roverscouter från olika länder får...

25 jan 2024

Roverway 2024 söker funktionärer

Sommarens stora scoutevenemang för roverscouter beräknas dra omkring 6000 scouter till Norge. Nu letar norska arrangören men även WOSM och WAGGGS i...

15 jan 2024

Jamboree26 återvänder till Kristianstad och Norra Åsum

Nu är det bestämt, Jamboree26 återvänder till Kristianstad och lägerfältet Norra Åsum. En plats där många scoutminnen skapades under Jamboree22 – och...