Pressmeddelande31 maj 2021

H.M Konungen och Stiftelsen Ungt ledarskap i digitalt Göteborgs-seminarium om ungt värdebaserat ledarskap

Den 2 juni går Scouternas och Stiftelsen Ungt Ledarskaps årliga seminarium av stapeln. H.M. Konungen, årets Kompassrosstipendiater och 170 inbjudna ledare deltar i digitala samtal på temat Värdebaserat ledarskap – tillitens kraft och möjligheter i en föränderlig tid. Arrangemanget genomförs delvis på plats på Börsen i Göteborg.

Den 2 juni går Scouternas och Stiftelsen Ungt Ledarskaps årliga seminarium av stapeln.

H.M. Konungen, årets Kompassrosstipendiater och 170 inbjudna ledare deltar i digitala samtal på temat Värdebaserat ledarskaptillitens kraft och möjligheter i en föränderlig tid. Arrangemanget som delvis genomförs på plats på Börsen i Göteborg arrangeras tillsammans med Göteborg stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Seminariet bildar en mötesplats för ledare inom näringsliv, offentlig- och ideell sektor.

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet och Ulrika Andersson, forskare och bitr. föreståndare SOM-institutet, Göteborgs universitet är inbjudna talare och delar sina erfarenheter från forskning kring tillit som grundvärdering i det värdebaserade ledarskapet, samhällsförtroende och nyttan av ett värdebaserat ledarskap. De 170 deltagarna, från både regional och nationell nivå, representerar såväl dagens som framtidens ledare.

– För oss i Scouterna är det centralt med värdebaserat ledarskap, och det är den formen av ledarskap som behövs för att möts samhällets utmaningar. Inom scouterna får våra barn och ungdomar pröva på att leda redan från åtta års ålder. Vår syn på ledarskap utgår alltid från värderingarna om mod, omtanke och handlingskraft, vilket är särskilt viktigt i en föränderlig tid, säger Anna-Karin Hennig, generalsekreterare på Scouterna.

– I tider av oro och förändring minskar och ifrågasätts tilliten till expertis och institutioner och ledarens ansvar att hantera och dela information och fakta för att ha möjlighet att leda och fullfölja hållbara och faktabaserade beslut och processer blir allt viktigare. Därför knyter årets tema an till hur man som ledare och chef på bästa sätt skapar goda förutsättningar att leda i förändring med tillit som grundvärdering, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.


– Vi är både stolta och glada att samarbete med Stiftelsen Ungt Ledarskap och Scouterna och att vi tillsammans arrangerar seminariet i Göteborg. Seminariet är en viktig plattform för att diskutera det unga värdebaserade ledarskapet. Den 4 juni firar Göteborg 400 år och det unga ledarskapet är särskilt viktigt för att kunna möta samtiden och framtidens utmaningar. Jag ser fram emot eftermiddagen, säger Anneli Rhedin, Kommunfullmäktiges ordförande Göteborgs stad.


Program (cirkatider):
13.06 H.M. Konung Carl XVI Gustaf inledningstalar.
13.40 Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet och författare till Alternativa fakta. Hon talar om samhällsförtroende på temat tillit som grundvärdering i en föränderlig tid.
14.30 Viktor Lundqvist, Scouternas ordförande.
15.00 Ulrika Andersson, forskare och bitr. föreståndare SOM-institutet, Göteborgs universitet. Forskar
om samhällsförtroende. Talar på temat tillitens möjligheter och utmaningar i ledarskapet.
15.50 Årets Kompassrosstipendiater Emina Sesto, Uppsala, Eleonora Svanberg, Stockholm och Muna Idow, Göteborg, deltar i seminariet och delar med sig av sina reflektioner och erfarenheter på temat.

Seminariet Ungt Ledarskap är ett årligen återkommande arrangemang som Scouterna och Stiftelsen Ungt Ledarskap arrangerar tillsammans. Sedan 2017 har seminariet flyttat från Stockholm slott och ut på olika platser i landet för att visa betydelsen av värdebaserat ledarskap och bidra till att skapa förutsättningar så att fler unga får chansen att utveckla ett framgångsrikt värdebaserat ledarskap.

Media som önskar närvara under seminariet behöver ackreditering, och ombeds anmäla detta senast den 1 juni till: Peter Ingvarsson, tel 0706740218 eller e.post; peter.ingvarsson@scouterna.se . Praktisk information inkl inloggning till Zoom kommer sedan att skickas till anmälda journalister.

Liknande pressmeddelanden

14 sep 2021

FNs Internationella demokratidag 15 september – Barn och unga i Scouterna har genomfört 590 demokratiprojekt

På onsdag, den 15 september, firas demokratin runt om i världen. Så även inom Scouterna som just nu genomför ett tvåårigt projekt kallat...

01 sep 2021

Öppet brev till Per Bolund

Hej Per Bolund, miljöminister med ansvar för friluftsliv Vi hoppas du har haft en fin sommar, och fått njuta av vår fantastiska natur. Vi skriver...

02 jul 2021

Johan Pettersson blir ny generalsekreterare – Scouterna utökar det delade ledarskapet

Grunden i scoutrörelsens ledarskap är att det ska vara ett lyssnande och stödjande ledarskap. För att leva upp till detta och för att fortsätta...