Pressmeddelande5 december 2023

Nu får fler barn och unga i Kristianstad uppleva äventyr i naturen

Kristianstad är en av tre utvalda städer, vid sidan av Göteborg och Stockholm som kommer att få ta del av ett stort sammarbetsprojekt mellan Scouterna, Friluftsfrämjandet och Mentor Sverige. I projektet kommer tusentals barn och unga få chansen att upptäcka naturen, få nya vänner och mer tilltro till sin egen förmåga. Projektet finansieras av Postkodlotteriet och pågår till 2027.

Tillsammans med Friluftsfrämjandet, Mentor Sverige och Kristianstads kommun drar Scouterna igång ett stort samarbetsprojekt i Kristianstad. Projektet ska få fler barn och unga att upptäcka naturen, få tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och få fler stöttande vuxna runt sig.

Tillsammans kommer kommunen och organisationerna anordna en rad olika aktiviteter på skolor i Kristianstad, såsom scouting i skolan, dagläger under skolloven och gruppmentorskap med friluftstema. Syftet med aktiviteterna är att stärka barn och unga med naturen som arena och ge barn fler stöttande vuxna förebilder kring sig.

– Naturen finns till för alla, men alla har inte fått chansen att upptäcka den än. Vi vill ge fler barn och unga sammanhang utanför skolan, där de kan trivas, utvecklas och må bra. Det känns extra kul att få sprida den möjligheten just här i Kristianstad, som vi har så god relation till sedan lång tid tillbaka, säger Anna Molin, Scouternas projektkoordinator i Kristianstad.

I Kristianstads kommun ingår projektet i stadsutveckling Näsby, ett långsiktigt uppdrag där kommunen arbetar tillsammans med boende och verksamma för att utveckla Näsby till en hållbar stadsdel.

– Jag är väldigt glad över att Kristianstad får vara en del av den här satsningen. Kristianstads kommun har samarbetat med scoutrörelsen länge och vi har stort förtroende för scouternas sätt att arbeta. Jag har stora förväntningar på vad Scouterna tillsammans med Friluftsfrämjandet och Mentor Sverige kommer att kunna åstadkomma, säger Camilla Palm (M), kommunalråd Kristianstads kommun.

Projektet kommer också ge högstadie- och gymnasieungdomar möjlighet att få en mentor – en förebild som kan ge stöd i frågor som skola, jobb och framtid.

– Nu söker vi vuxna med friluftsintresse som vill bli mentorer för ungdomar i åldern 13–19 år. Som gruppmentor matchas du med en grupp på fyra till sex ungdomar som är nyfikna på att lära sig mer om självledarskap med naturen som arena, säger Melissa Vedinlic, verksamhetskoordinator på Mentor Sverige.

Kristianstad är en av tre utvalda städer, vid sidan av Göteborg och Stockholm. Projektet finansieras av Postkodlotteriet och pågår under fyra år.


Om projektet
I projektet Friluftsliv för framtidens förebilder kommer tusentals barn och unga i Stockholm, Göteborg och Kristianstad, få chans att upptäcka naturen, få testa på nya äventyr, få nya vänner och mer tilltro till sin egen förmåga. Projektet finansieras av Postkodlotteriet och kommer att pågå till 2027. Syftet är att minska utanförskap och psykisk ohälsa, genom att ge barn och unga ökad möjlighet att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter, uppleva friluftsliv och få ett större nätverk av stöttande vuxna omkring sig.

Kontaktpersoner:

För frågor om aktiviteter i Kristianstad: Anna Molin, 072 - 071 65 80, anna.molin@scouterna.se


För frågor om projektet i sin helhet: Elisabeth Danefjäll, medlemsutvecklingschef, 076-623 25 79, elisabeth.danefjall@scouterna.se

För frågor om gruppmentorskap: Melissa Vedinlic, 079-1029103, melissa.vedinlic@mentor.se

För frågor till Kristianstads kommun och om stadsutveckling Näsby, projektledare Annika Olsson, telefon 044 -13 26 84 eller annika.olsson@kristianstad.se

Ladda ner

Liknande pressmeddelanden

22 feb 2024

Idag är det: Alla scouters dag – “Miljontals scouter firar internationell vänskap”

Den 22 februari varje år firar scouter över hela världen Alla scouters dag – en dag att uppmärksamma internationell vänskap. ”Scouting skapar...

22 feb 2024

Idag är det: Alla scouters dag – “Miljontals scouter firar internationell vänskap”

Den 22 februari varje år firar scouter över hela världen Alla scouters dag – en dag att uppmärksamma internationell vänskap. ”Scouting skapar...

10 jan 2024

Han är Scouternas nya kommunikationschef

Scouterna välkomnar Theo Hammar som ny kommunikationschef. Theo Hammar har gedigen och bred erfarenhet inom kommunikation och ledarskap. Som...