Pressmeddelande25 mars 2021

Scouternas rekordökning trots pandemi: 3 000 fler scouter 2020

Scouterna forstätter att växa. Pandemiåret 2020 har resulterat i över 3 000 fler scouter, vilket innebär åtta scouter varje dag. Nyckeln till framgång är att ställa om istället för att ställa in. Den kraftiga ökningen är jämnt fördelad såväl geografiskt, som mellan ålder och kön. Ökningen beror både på att fler börjat i Scouterna och att färre än vanligt lämnat.

Trots pandemin fortsätter Scouterna att växa för sjunde året i rad. Under 2020 blev vi 3000 fler scouter – vilket motsvarar åtta nya medlemmar om dagen. Nyckeln till framgång är digitala scoutmöten, mindre grupper och utomhusaktiviteter. Den kraftiga ökningen är jämnt fördelad mellan åldersgrupper och kön, och visar att det både är fler som börjar i Scouterna och fler som stannar kvar.

För sjunde året i rad växer Scouternas medlemsantal och är nu uppe i 75 257 medlemmar. Att vara utomhus är populärare än någonsin och det bästa alternativet för många att kunna umgås på ett kul och smittsäkert sätt. Det har också ökat efterfrågan på scouting. Tillsammans med en stor kreativitet och handlingskraft från ledare och kårer har scoutmöten anpassats så att barn och unga kunnat fortsätta med en trygg och rolig fritid. Scouterna har ställt om istället för att ställa in.

– Vi har hållit öppet hela året. Och det är ännu viktigare nu än tidigare att jobba för barn och ungas välmående.  Många har drabbats hårt av att inte kunna gå till skolan, träffa vänner och röra på sig. Att barn och unga har en trygg plats för äventyr och kompisar är det verkliga bidraget i en tid då övriga samhället gungar, säger Anna-Karin Hennig, generalsekreterare på Scouterna och fortsätter:

– Jag tror att framgången beror på att vi är som bäst när det oväntade händer, det är det vi hela tiden tränar på. Att då visa handlingskraft, vara ihålliga och lösningsfokuserade har gett rekordresultat. Och att vi hela tiden har hållit öppet.

De flesta scoutkårer har hela tiden hållit igång verksamheten även om scoutmötena på flera håll gått från fysiska till digitala möten. Ledare har engagerat sig i att leverera material och uppdrag hem till scouterna. Scouterna själva har stöttat äldre släktingar med telefonsamtal, hjälpt till att handla mat och delat erfarenheter med varandra. Grupperna har minskat i storlek för att skapa trygghet och aktiviteter som tidigare hållits inomhus har flyttat ut.

– Kraftsamlingen inom kårerna har varit mycket fin. Våra ledare har gjort en fantastisk insats för att ställa om till mindre grupper och planerat om.  När barn och unga känner sig delaktiga i lösningen istället för att passivt se på krisens påverkan stärks de som individer och blir aktiva i samhället, säger Anna-Karin Hennig, Scouternas generalsekreterare.

Den nationella ökningen är 4,14 procent men några kårer i landet har vuxit flera hundra procent. De rekryteringsaktiviteter som gett bäst resultat är att scouter själva har tagit med en kompis. Utöver det har skolbesöken runt om i landet gett många nya medlemmar liksom den växande trenden att få vara en del av friluftslivet.

Liknande pressmeddelanden

22 feb 2024

Idag är det: Alla scouters dag – “Miljontals scouter firar internationell vänskap”

Den 22 februari varje år firar scouter över hela världen Alla scouters dag – en dag att uppmärksamma internationell vänskap. ”Scouting skapar...

22 feb 2024

Idag är det: Alla scouters dag – “Miljontals scouter firar internationell vänskap”

Den 22 februari varje år firar scouter över hela världen Alla scouters dag – en dag att uppmärksamma internationell vänskap. ”Scouting skapar...

10 jan 2024

Han är Scouternas nya kommunikationschef

Scouterna välkomnar Theo Hammar som ny kommunikationschef. Theo Hammar har gedigen och bred erfarenhet inom kommunikation och ledarskap. Som...