Pressmeddelande18 november 2020

Scouternas stämma: ett av Sveriges största demokratiska möten

​Scouternas stämma, också kallad Demokratijamboree, är ett av landets största demokratiska möten. Alla drygt 70 000 medlemmar, i alla åldrar, får vara med och påverka. Och scoutkårerna i landet utser ombud som röstar i frågor om rörelsens framtid. Det yngsta ombudet är 14 år gammal. Demokratijamboree hålls i år för första gången helt digital och sträcker sig över en dryg vecka, 21-29 november.

Foto: Nathalie Malic

Scouternas stämma, också kallad Demokratijamboree, är ett av landets största demokratiska möten. Alla drygt 70 000 medlemmar, i alla åldrar, får vara med och påverka. Och scoutkårerna i landet utser ombud som röstar i frågor om rörelsens framtid. Det yngsta ombudet är 14 år gammal. Demokratijamboree hålls i år för första gången helt digital och sträcker sig över en dryg vecka, 21-29 november.

Demokratijamboree är en viktig plats för unga i Scouterna att praktisera demokrati. Och demokrati är något som genomsyrar hela verksamheten, på alla nivåer ner till varje patrullmöte, året om. Med visionen ”Unga som gör världen bättre” står Scouterna upp för barns rättigheter och ger förutsättningar för att barn och unga ska växa i självkännedom, självkänsla och mod att göra sin röst hörd och därmed förändra världen.

– Det är härligt att få vara en del av något så viktigt som att lära barn och unga att deras röst är viktig och att den räknas. Att de har rätten att vara med och påverka. Demokrati är en viktig del av scoutmetoden och hos oss lär man sig genom att göra och vi gör demokrati hela tiden, säger Generalsekreterare Anna-Karin Hennig och fortsätter:

– Inom Scouterna ser vi det som ett hedersuppdrag att skapa möjligheter för barn och unga att lära sig att leva demokratiskt och respektera varandras olikheter. Och det är oerhört viktigt nu eftersom odemokratiska krafter försöker ta allt mer plats i vårt samhälle och världen.

I år firar vi 100 år av allmän rösträtt i Sverige. Scouternas värderingar grundar sig på allas vilka värde och rättigheter, på icke-diskriminering och på att alla kan och får vara med och bidra utifrån sina förutsättningar. Scouterna är en värdefull arena där barn och unga lära sig samarbeta utifrån demokratiska principer och växa till goda förebilder och samhällsmedborgare.

– Jag tycker det känns roligt och ärofyllt att få vara en av de två ombuden som representerar vår scoutkår. Jag funderar redan på vad jag ska skriva för motion till nästa år, säger Thor Skogshus från Höörs Scoutkår och stämmans yngsta ombud, och fortsätter:

– För mig är det viktigt att vara med på Demokratijamboree för att då ha en chans att förändra och förbättra Scouterna. Detta tycker jag är viktigt för att alla ska få en så bra upplevelse, eller till och med bättre än vad jag fått. Det är en så fantastisk rörelse där man kan få vara som man vill och alla passar in. Jag tycker Scouterna är och ska fortsätta vara en rolig och viktig förening att vara med i, som man kan lära sig mycket och utvecklas i.

Demokratijamboree är det forum där det beslutas vilken riktning och mål Scouternas verksamhet ska ha. Alla medlemmar får lämna förslag och tycka till, sedan är det representanter från landets 1 100 scoutkårer röstar om förslagen. I år har det inkommit 22 förslag, också kallade motioner. De handlar bland annat om hållbart engagemang, inkludering och bättre förutsättningar för scouter som behöver särskilt stöd.

Förutom själva stämman innehåller Demokratijamboree också roliga och intressanta programpass och workshops som alla medlemmar inbjuds att delta i. De handlar bland annat om ledarskap, civilkurage, inkludering, klimatet och de Globala målen.

För mer information kontakta:Louise Lind, tf. kommunikationschef på tel: 0707-79 88 22 eller louise.lind@scouterna.se
Anna-Karin Hennig, generalsekreterare på tel: 0704-923461 eller anna-karin.hennig@scouterna.se

Liknande pressmeddelanden

19 mar 2024

Scouterna ökar för 10:e året i rad – ”Äventyr och natur istället för skärmtid”

Scouterna ökar för tionde året i rad och har nu 81 933 medlemmar i 1008 scoutkårer. Under 2023 ökade medlemsantalet med 1370 scouter – eller 1,7...

14 mar 2024

Scouterna presents Julius Kramer as candidate for the World Scout Committee

In August, the World Organization of the Scout Movement (WOSM) will elect a new composition of 12 members to the World Scout Committee. Scouterna...

22 feb 2024

Idag är det: Alla scouters dag – “Miljontals scouter firar internationell vänskap”

Den 22 februari varje år firar scouter över hela världen Alla scouters dag – en dag att uppmärksamma internationell vänskap. ”Scouting skapar...