Pressmeddelande28 oktober 2021

Stödstrumpan 2022 – Scouterna samlar pengar för att minska barns och ungas utanförskap i Sverige

Genom insamlingskampanjen Stödstrumpan vill Scouternas sätta fokus på minskat utanförskap och alla barns rätt att få utvecklas till sin fulla potential. Pengarna som samlas in kommer att användas för att starta upp nya scoutverksamheter runtom i landet, i samarbete med bland annat kommuner, lokala föreningar och skolverksamheter.

Drygt en halv miljon människor i Sverige bor idag i socioekonomiskt utsatta områden. 125 000 av dem är barn och unga mellan 7 och 25 år, med varierade och begränsade möjligheter till en trygg och meningsfull fritid. Genom insamlingskampanjen Stödstrumpan vill Scouternas sätta fokus på minskat utanförskap och alla barns rätt att få utvecklas till sin fulla potential.

Nu stärker Scouterna satsningen på minskat utanförskap för tusentals barn och unga över hela Sverige genom insamlingen till Stödstrumpan 2022. Pengarna som samlas in kommer att användas för att starta upp nya scoutverksamheter runtom i landet, i samarbete med bland annat kommuner, lokala föreningar och skolverksamheter. Utöver medel från Stödstrumpan kommer satsningen finansieras med bidrag från företag och stiftelser. 

― Barn i Sverige växer idag upp med väldigt olika villkor, och många upplever ett utanförskap som kan vara svårt att bryta. Här ser vi att Scouterna kan vara en viktig kraft för förändring. Genom Stödstrumpan 2022 vill vi göra scouting tillgängligt för ännu fler barn och unga, oavsett var de bor och oavsett ekonomiska förutsättningar, säger Anna-Karin Hennig, generalsekreterare på Scouterna.

Enligt Barnkonventionen har alla barn samma rättigheter, såsom rätt utbildning, god hälsa, skäliga levnadsvillkor samt rätt till delaktighet och skydd mot våld. Varje barn har också rätt att växa upp under förhållanden som främjar hans eller hennes möjligheter att nå sin fulla potential. Samtidigt pekar studier på att ojämlikheten bland barn i landet ökar på flera områden. Det handlar exempelvis om skillnader i barns skolresultat samt ekonomi och hälsa, kopplat till bland annat var de bor.

― Vi vet att många i Sverige vill bidra till en mer meningsfull fritid för barn och unga i Sverige, och ett bättre samhälle för alla att leva i. Att bidra till Stödstrumpan 2022 är ett väldigt enkelt sätt att göra en konkret skillnad, säger Anna-Karin Hennig.

Redan idag driver Scouterna verksamheten ”Äg din natur” i Husby med syfte att just bryta utanförskapet för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Det sker bland annat genom att erbjuda scouting till fler barn och ungdomar på skoltid på elevens val, under friluftsdagar och på ungdomsgårdar. Nästa år startar Scouterna dessutom ett projekt där vi ger barn och unga i Husby möjlighet att delta på scoutdagläger på både sommar- och jullov, och där ungdomar kommer att utbildas i värdebaserat ledarskap och friluftsteknik så att de kan hjälpa till som scoutledare.

―Om scouting inte hade funnits i skolan hade jag aldrig testat de här sakerna. Det finns ingen att testa med, vi brukar inte göra sådant. Jag har lärt mig olika saker, och jag känner att jag kan prestera. Jag kan bygga ett vindskydd, göra en sovplats ute i naturen, och göra upp en eld, säger en elev på en av skolorna i Husby.

För mer information kontakta:

Ann-Kristin Törnqvist, insamlingsansvarig på Scouterna.

E-post: ann-kristin.tornqvist@scouterna.se

Telefon: 08 555 065 60

Ladda ner

Liknande pressmeddelanden

06 dec 2023

Scouten Joy Bartoli är Årets volontär 2023

Scouten Joy Bartoli från S:t Maria Eskilstuna scoutkår har utsetts till Årets volontär 2023 av den ideella verksamheten Volontärbyrån. Joy får...

05 dec 2023

Nu får fler barn och unga i Kristianstad uppleva äventyr i naturen

Kristianstad är en av tre utvalda städer, vid sidan av Göteborg och Stockholm som kommer att få ta del av ett stort sammarbetsprojekt mellan...

07 nov 2023

Scouterna inför certifiering för hållbar föreningsverksamhet – “Motiverar över 80 000 individer”

Nu kan Scouternas uppemot tusen scoutkårer ansöka om att bli hållbarhets- certifierade. Initiativet ska motivera föreningarna att arbeta mot en...