Demokrati, ombud, stämma, mandat

Mandatfördelning

Scouternas stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Som ett exempel har en kår med 234 medlemmar rätt att utse tre ombud.

Mandatfördelningen, alltså så många ombud respektive scoutkår har rätt att skicka för att rösta på stämman, hittar ni på den här sidan.

 

 

 

 

 

Rösta på Scouternas stämma

Hur många ombud får min kår skicka?

Scouternas stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Kåren bestämmer själva vilka de utser som ombud, så länge de är medlemmar i Scouterna. Scoutkårer som anslutits under 2024 har rätt att utse ett ombud oavsett hur många medlemmar de har.

Hur många ombud varje kår får skicka beskrivs i mandatfördelningen som du hittar via knappen nedan.

Mandatfördelning Scouternas stämma 2024

Överlåta ombudskap

Om det ombud kåren valt inte har möjlighet att delta under stämman går det att överlåta ombudskapet till någon annan. Att överlåta ombudskap innebär att en person inom organisationen som inte är medlem i scoutkåren kan representera kårens röst på Scouternas stämma. Det är därför viktigt att ni förbereder er representant innan stämman så att den på bästa sätt kan göra just er kårs röst hörd.

Här kan du överlåta ombudskap

Frågor?

Skicka ett mail till: demokratijamboree@scouterna.se