221119 Stockholm
Scouternas Demokrati Jamboree 2022.
Foto: Linus Sundahl-Djerf

Välkommen till Demokrati­jamboree 2024

Välkommen till Scouternas stämma och vår stora demokratifest! Demokratijamboreen kommer denna gång hållas på Elmia i Jönköping den 15-17 november 2024. Självaste stämman startar den 16 november.

Sidan kommer att fyllas på löpande ända fram tills stämman drar igång, så surfa gärna in flera gånger innan dess. 

Du kommer hitta alla handlingar längre ner på denna sida senast 15 september 2024. Då kommer även alla handlingar vara sökbara. 

Demokratijamboree är Scouternas stämma

Demokratijamboree innefattar både Scouternas stämma och en social mötesplats som arrangeras vartannat år. Arrangemanget är fyllt av demokrati, inspiration, utmaningar, vänner och gemenskap. Det är ett stort arrangemang som samlar och engagerar scouter från hela Sverige. Tillsammans på stämman tar medlemmarna beslut om hur Scouternas verksamhet ska drivas de kommande åren. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och påverka, ung som gammal. Samtidigt passar vi på att umgås och låta oss inspireras av utställningar, workshops och seminarier. Scouternas stämma + träffa scouter från hela Sverige + scoutinspiration + fest och skratt = Demokratijamboree!

Handlingar 2024

För att veta vad vi ska rösta om på stämman behövs stämmohandlingar. Handlingarna består av flera olika dokument som tillsammans berättar för oss vad vi behöver ta ställning till. Exempel på handlingar är motioner, propositioner, verksamhetsplan, budget och resultaträkning, förhandlingsordning och dagordning. Här hittar du handlingarna från förra stämman. Senast den 15 september ska handlingarna till årets stämma finnas tillgängliga.

Tidigare stämmor

Ibland kan vi behöva titta på handlingar från tidigare stämmor. Du hittar gamla handlingar och dokument via knappen nedan.

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att aktivt bereda förslag inför personval inom Scouterna. Till exempel förbereds inför Scouternas stämma val av styrelse, valberedning, ledamöter till förvaltningsmötet och verksamhetsrevisorer. Valberedningen arbetar i enlighet med en särskild uppdragsbeskrivning som fastställs av Scouternas stämma.

Läs mer och ansök här
bild på en lampa som har formen av ett frågetecken

Vanliga frågor

När, var och hur händer allt på Demokratijamboree 2024 egentligen? Vi har samlat de vanligaste frågorna som brukar dyka upp.

Vanliga frågor och svar

Ett av landets största demokratiska möten

Demokratijamboree och Scouternas stämma är ett av landets största demokratiska möten. Alla drygt 82 000 medlemmar, i alla åldrar, får vara med och påverka. Och scoutkårerna i landet utser ombud som röstar i frågor om rörelsens framtid.

Scouternas stämma är det forum där det beslutas vilken riktning och mål Scouternas verksamhet ska ha. Alla medlemmar får lämna in motioner (förslag) och tycka till, sedan är det representanter från landets scoutkårer som röstar om förslagen. Scouternas stämma väljer också förtroendevalda till Scouterna. Det betyder att stämman väljer styrelse, verksamhetsrevisorer, valberedning och ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte. Det är Scouternas valberedning som förbereder valen och ger förslag till stämman.

Förutom själva stämman innehåller Demokratijamboree också roliga och intressanta programpass och workshops som alla medlemmar inbjuds att delta i. Det kan till exempel handla om ledarskap, civilkurage, inkludering, klimatet och de Globala målen.

Nästa Demokratijamboree och Scouternas stämma hålls under hösten 2024.

Kontakt

Fick du inte svar på dina frågor eller behöver komma i kontakt med oss? Maila då till demokratijamboree@scouterna.se så hjälper vi dig.