221119 Stockholm
Scouternas Demokrati Jamboree 2022.
Foto: Linus Sundahl-Djerf

Handlingar till Scouternas stämma 2024

Här kommer du kunna hitta alla handlingar till Scouternas stämma 2024. Innehållet på den här sidan uppdateras löpande och senast 15 september kommer alla handlingar finnas upplagda.

Handlingar, handlingar, handlingar

Vad är en handling?

För att veta vad vi ska rösta om på stämman behövs stämmohandlingar. Handlingarna består av flera olika dokument som tillsammans berättar för oss vad vi behöver ta ställning till. Exempel på handlingar är motioner, propositioner, verksamhetsplan, budget och resultaträkning, förhandlingsordning och dagordning.

Du kommer hitta alla handlingar längre ner på denna sida senast 15 september. Då kommer även alla handlingar vara sökbara på den här länken: Scouternas dokumentbibliotek.

Dokument som ingår

Dessa 14 dokument kommer ingå i handlingarna till Scouternas stämma 2024:

 • Inledning till handlingarna DJ24
 • Mötesformalia Dagordning DJ24
 • Förhandlingsordning DJ24
 • Godkännande av 2022 och 2023 års verksamhet
 • Verksamhetsberättelse 2022
 • Årsberättelse 2023
 • Fastställande av balans- och resultaträkning samt ansvarsfrihet DJ24
 • Verksamhetsplan 2024-2025 DJ24
 • Beslutande av verksamhetsplan och budget
 • Propositioner DJ24
 • Motioner med styrelsens slutgiltigt beslutade svar DJ24
 • Valberedningens förslag DJ24
 • Bekräftelse av val av revisionsbyrå DJ24
 • Stämmospråk DJ24

Handlingar till DJ24

Mer information kommer inom kort.

Gamla handlingar

Tidigare stämmor

Ibland kan vi behöva titta på handlingar från tidigare stämmor. Du hittar gamla handlingar och dokument på knappen nedan.

Tidigare stämmor

Frågor?

Skicka ett mail till: demokratijamboree@scouterna.se