Valberedningen

Valberedningens uppgift är att aktivt bereda förslag inför personval inom Scouterna. Till exempel förbereds inför Scouternas stämma val av styrelse, valberedning, ledamöter till förvaltningsmötet och verksamhetsrevisorer. Valberedningen arbetar i enlighet med en särskild uppdragsbeskrivning som fastställs av Scouternas stämma.

Nominering och kandidering

Nu är nominering och kandidering för Scouternas förtroendeuppdrag öppen. Det betyder att du kan tipsa valberedningen om bra personer till Scouternas styrelse och andra förtroendeuppdrag och du kan även ansöka själv (kandidera) via knappen nedan.

Tipsa valberedningen

Känner du någon som har varit engagerad i kåren länge eller någon som har ett bra utanför-perspektiv från en annan verksamhet? Någon som är bra på att samarbeta och har en långsiktig strategisk blick? En person som du tror skulle vara bra på att ta stämmobeslut vidare och föra scoutrörelsen framåt?

Tipsa valberedningen! Det tar bara någon minut.

Valberedningens plan 2022-2024

Valberedningen är vald av Scouternas stämma 2022 för att förbereda alla personval som det ska röstas om på stämman 2024. Men vad går uppdraget egentligen ut på och hur jobbar valberedningen? Spana in pdf:en nedan och få svar på alla dina frågor.

Valberedningen 2022-2024

Valberedningen 2022-2024 består av en sammankallande, Hannah Bauer Burton, samt åtta ledamöter:

  • Amanda Källgren
  • Daniel Lund
  • Ebba Sandblad Tufvesson
  • Göran Hägerdal
  • Katarina Hedberg
  • Rebecca Sundberg
  • Rikard Eliasson
  • Ulf Ödman

Om du vill komma i kontakt med valberedningen kan du maila till: valberedningen@scouterna.se

Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs av Scouternas stämma på en mandattid om två år.

Erfarenhet

Viktor är född 1985 och bor i Göteborg. Viktor är civilingenjör inom energisystem och arbetar idag som konsult inom teknisk utveckling. Viktor har sedan tidigare varit ledamot i styrelsen under två år och har tidigare varit ideellt engagerad i ett flertal av Jamboreerna, senast som Jamboreechef på Jamboree17.

Erfarenhet

Ida är född 1980 och bor i Sollentuna. Hon har lång erfarenhet av arbete inom
räddningstjänsten och inom kommunal verksamhet. Ida arbetar idag som kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Erfarenhet

Erica är ledamot i styrelsen. Hon är född 1998 och började som scout i Wasakåren i Uppsala som 8-åring och engagerade sig i kårens styrelse redan som utmanare. Hon har varit ledare för spårare, upptäckare och äventyrare, och dessutom under kortare perioder varit aktiv i både Burlövs och Trelleborgs scoutkår (i Bryssel). Erica har precis tagit sin kandidat i Internationella Relationer från Malmö Universitet ochstuderar nu mastersprogrammet Sustainable Food Systems på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Erfarenhet

Linn ansvarar för Scouternas internationella relationer med WAGGGS, en av våra två världsorganisationer. Linn är född 1988 och bor i Västervik. Hon har tidigare varit generalsekreterare för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och studerar idag Organisation och ledarskap på Linnéuniversitetet.

Erfarenhet

Linda är ledamot i styrelsen, hon är född 1996 och bor i Stockholm. Hon blev scout i Hvitfeldts scoutkår i centrala Göteborg när hon var sju år gammal och blev scoutledare när hon var 14 år gammal. Linda är kriminolog och arbetar som frivårdsinspektör inriktad mot unga brottsdömda. Detta innebär att hon övervakar straff samt försöker förebygga återfall i brott bland brottsdömda ungdomar. Linda är också vice ordförande för KFUM Sverige, där hon har haft ett stort engagemang vid sidan av Scouterna.

Albin Askman Junhede

Albin Askman Junhede

Erfarenhet

Albin är född 1991 och bor i Malmö. Han är civilekonom och arbetar på ett företag som globalt ansvarig för produkt och materialdata. Albin har en bred bakgrund från scouting på både lokal, distrikts, nationell och internationell nivå.

Erfarenhet

Dimitrij är född 1983 och bor i Helsingborg. Dimitrij är utbildad dataingenjör och har jobbat inom IT i mer än 15 år både inom större svenska, internationella bolag, olika myndigheter samt med ett antal olika start-ups. Dimitrij har en bakgrund som aktiv i Helsingborgs scoutkår där han varit med att hjälpa till med diverse projekt men nu också ledamot av kårstyrelsen.

Erfarenhet

Nina är ledamot i styrelsen, hon är född 1974 och bor i Södertälje. Som 13-åring följde Nina med sin bästa kompis på ett avdelningsmöte för patrullscouterna i Nykvarn, och redan helgen efter var hon med på sin första hajk. Därefter följde många år som scout, avdelningsledare och kårordförande i Turinge Scoutkår. Scouting blev internationellt för Nina redan från början då Södertäljes vänorter håller läger vartannat år, och efter Norden fick Ninas scouting ett globalt perspektiv i och med deltagandet som avdelningsledare för Jamboreen 2003 i Thailand. 

Erfarenhet

Teo är ledamot i styrelsen, han är född 1998 och bor i Stockholm. Teo började som sjuåring i Mälarscouterna hösten 2006, och har sedan dess växt tack vare scoutrörelsen. 2016 axlade han lägerchefsrollen för kårlägret, två år senare klev Teo på som vice kårordförande med ansvar för alla ledare och kårens 14 avdelningar, och hösten 2019 blev han vald till Kårordförande. Just nu läser Teo sista året på Teknisk fysik vid KTH, är ledare för äventyraravdelningen Yggdrasil samt ledamot i THS Kårstyrelse.