Foto: Mio Kuschick

Nuvarande valberedning

Valberedningens uppgift är att aktivt bereda förslag inför personval inom Scouterna. Till exempel förbereds inför Scouternas stämma val av styrelse, valberedning, ledamöter till förvaltningsmötet och verksamhetsrevisorer. Valberedningen arbetar i enlighet med en särskild uppdragsbeskrivning som fastställs av Scouternas stämma.

Valberedningen 2020-2022

Valberedningen 2020-2022 består av en sammankallande: Hannah Stanton samt sju ledamöter:

  • Anders Bernberg
  • Viggo Forssman
  • Erika Gilbertsson (avgått)
  • Cilla Hansson
  • Katarina Hedberg
  • Jan Månsson
  • Patrik Redgård (avgått).

Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs av Scouternas stämma på en mandattid om två år.

Erfarenhet

Viktor är född 1985 och bor i Göteborg. Viktor är civilingenjör inom energisystem och arbetar idag som konsult inom teknisk utveckling. Viktor har sedan tidigare varit ledamot i styrelsen under två år och har tidigare varit ideellt engagerad i ett flertal av Jamboreerna, senast som Jamboreechef på Jamboree17.

Erfarenhet

Ida är född 1980 och bor i Sollentuna. Hon har lång erfarenhet av arbete inom
räddningstjänsten och inom kommunal verksamhet. Ida arbetar idag som kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Erfarenhet

Joel ansvarar för Scouternas internationella relationer med WOSM, en av våra två världsorganisationer. Joel är född 1996 och bor i Lund där han studerar på Lunds universitet. Joel har sedan tidigare arbetat som volontär för WOSM Europa med fokus på externa relationer. Joel har även varit en del av Equmenias nationella arbetsgrupp för scouting.

Erfarenhet

Linn ansvarar för Scouternas internationella relationer med WAGGGS, en av våra två världsorganisationer. Linn är född 1988 och bor i Västervik. Hon har tidigare varit generalsekreterare för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och studerar idag Organisation och ledarskap på Linnéuniversitetet.

Erfarenhet

Marie-Louise är född 1981 och bor i Malmö. Marie-Louise har jobbat med socialt entreprenörskap och social innovation under många år och arbetar idag som näringslivsutvecklare i Region Skåne.

Albin Askman Junhede

Erfarenhet

Albin är född 1991 och bor i Malmö. Han är civilekonom och arbetar på ett företag som globalt ansvarig för produkt och materialdata. Albin har en bred bakgrund från scouting på både lokal, distrikts, nationell och internationell nivå.

Dimitrij Aleshkov

0737-345086

Erfarenhet

Dimitrij är född 1983 och bor i Helsingborg. Dimitrij är utbildad dataingenjör och har jobbat inom IT i mer än 15 år både inom större svenska, internationella bolag, olika myndigheter samt med ett antal olika start-ups. Dimitrij har en bakgrund som aktiv i Helsingborgs scoutkår där han varit med att hjälpa till med diverse projekt men nu också ledamot av kårstyrelsen.

Erfarenhet

Hanne är född 1993 och bor i Stockholm. Till vardags jobbar Hanne som politisk sekreterare på en paraplyorganisation för elev- och studentkårer, men är i grunden jurist med inriktning mot barn- och arbetsrätt. Hanne är aktiv inom Värdebaserat ledarskap där hon varit kursledare två gånger.

Erfarenhet

Roger är född 1964 och bor i Uppsala. Han arbetar som psykoterapeut med kris och utveckling i organisationer, ledarskaps-utbildning och strategiska HR frågor. Han har varit scoutledare för alla åldrar och är just nu engagerad på nationell nivå inom utbildning och Trygga möten.