Dina märken berättar en historia

Att klä din scoutskjorta med märken är ett roligt sätt att alltid minnas dina äventyr och se allt du lärt dig på vägen. En skjortberättelse om allt du varit med om!

Scouternas märken

Ett märke är så mycket mer än en tygbit. Det visar att du lärt dig något, att du varit med om något speciellt eller att du tillhör en viss patrull eller scoutkår. Våra märken är ordnade i ett system med olika kategorier av märken, som beskrivs nedan.

Om du vill se vilka märken som finns, så kolla i vår märkesbank, i Scoutshopen eller bläddra igenom broschyren Märkbart där märkena också finns samlade.

Dags för att uppmärksamma någon?

Scouterna har en lång tradition av att dela ut förtjänstmärken för särskilda insatser inom scoutrörelsen.

Förtjänstmärken och utmärkelser är ett sätt att tacka och ge erkännande till personer som gjort förtjänstfulla insatser för och inom scouting.

Kanske finns det någon inom din kår eller ditt distrikt som du tycker förtjänar en utmärkelse? Läs mer om vilka förtjänsttecken som finns och hedra någon som gör det där lilla extra.

Scouternas utmärkelser

Olika sorters märken

Det finns flera olika sorters märken och här beskriver vi de vanligaste. Det är bra att förstå skillnaden för då blir det också enklare att veta var du ska placera märket på scoutskjortan.

Tillhörighetsmärken

Ett märke som exempelvis visar vilken kår, patrull eller världsscoutförbund du tillhör. Det kan även vara ett märke som visar om du är spårare, upptäckare, äventyrare, utmanare eller roverscout. Eller ett märke som visar att du är sjöscout.

Deltagarmärken

Deltagarmärken får du för att du varit med en termin. För äventyrare, utmanare och rover finns det dessutom uppgifter kopplade till deltagarmärkena.

Bevismärken

Ett bevismärke visar att du kan hantera något som kräver kunskap och förståelse för säkerheten. Det finns bevismärken för exempelvis kniv, yxa, simning, stormkök och olika förarbevis för båtar.

Behörighetsmärken

Ett behörighetsmärke visar vilken typ av båt du har behörighet att ta ut. Varje kår bestämmer själva hur de vill sätta nivåerna för varje behörighet och vilka båtar de vill koppla dem till.

Intressemärken

Intressemärken finns för nästan allt kul inom scouterna! Det får du när du gjort speciella aktiviteter kopplat till ett område som exempelvis mörker, matlagning, internationellt eller hållbarhet.

Lägermärken

Ett lägermärke får de som deltagit i ett läger eller ett arrangmenag. Det är kul att träffa en scout som har samma märke som en själv som man kan dela roliga minnen med!

Utbildningsmärken

Efter att du genomfört en av de utbildningar som är del av Scouternas ledarskapsö får du ett märke som bevis på att du klarat utbildningen.

Förtjänstmärken

Förtjänstmärken och utmärkelser är ett sätt att tacka och ge erkännande till personer som gjort förtjänstfulla insatser för scouting. De kan exempelvis delas ut till ledare som varit ledare under ett visst antal år.

Varje märke har sin plats

Märket för din scoutkår sätter du högst upp på vänster arm. Deltagande-, behörighets-, bevis- och intressemärken placerar du på vänster ärm. Ert patrullmärke syr du fast på höger bröstficka tillsammans med åldersgruppsmärket. Sverige-, Europa- och världsorganisationsmärkena sätter du högst upp på höger ärm. På höger arm sätter du även dina läger- och arrangemangsmärken.

Familjescouting

Familjescoutmärket kan sättas fast på valfritt plagg eller accessoar, till exempel på ryggsäcken. Märket är ett sätt att skapa samhörighet inom gruppen utan att behöva ha speciella kläder eller annan utrustning.

Familjescoutmärket finns i sex olika färgkombinationer och utföranden. Vilket märke som används bestäms i kåren.

Märkesaffisch för din åldersgrupp

För dig som är spårare finns fyra deltagandemärken, ett bevismärke och många intressemärken att välja bland.

För upptäckarscouter finns sex deltagandemärken, fyra bevismärken och många intressemärken.

Äventyrarna har åtta äventyr som alla har sitt eget märke. Bevis- och intressemärken finns såklart också!

Som utmanarscout skapar ni era egna projekt. Det projekt ni gjort kan ni fira med något av märkena för utmaningar.

Rovermärken

Som roverscout väljer du vad din roverfärd ska handla om: ledarskapet, kulturen, samhället eller naturen.

Visa vilket färdval du gjort med färdvalsmärket på din skjorta.

Märken för sjöscouting

Segling och att vara till sjöss ställer krav på kunskap och praktik för att det ska gå säkert till. Det är mycket att lära sig kring sjövett, navigation, termer och väjningsregler. Scouternas märken ger möjlighet att på ett lekfullt sätt träna på detta. Bevis- och behörighetsmärkena blir ett tecken på vad scouterna kan och bidrar till säkerheten.  

Vanliga frågor om märken

Det finns inte en officiell märkesordning. Olika kårer och samverkansorganisationer har till viss grad olika traditioner för vilka märken man använder och hur de placeras på dräkten, inga specifika regler kring detta finns. I broschyren Märkbart finns bra tips och rekommendationer för hur du använder Scouternas märken. Se broschyren här!

Världsscoutmärkena är tillhörighetsmärken och visar vilken världsorganisation vi tillhör. Det finns två olika världsscoutorganisationer, WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) och WOSM (World Organization of the Scout Movement). Scouterna är medlemmar i båda organisationerna. Just nu ser vårt medlemskap ut så att alla kvinnliga medlemmar i Scouterna är med i WAGGGS och alla med en annan könstillhörighet än kvinnlig är medlemmar i WOSM. Du väljer själv vilket märke som du vill ha på skjortan utifrån vilken världsorganisation du tillhör. Det är dock inte tillåtet att ändra eller på annat sätt modifiera WOSM:s eller WAGGGS märken, du kan alltså inte göra en egen variant av dessa märken.

Europamärket är ett tillhörighetsmärke som visar var ifrån i världen vi kommer vilket är både kul och användbart, speciellt när vi träffar scouter från andra delar av världen. Däremot finns det inga krav om vilka märken varje scout väljer att sy på sin skjorta. För rekommendationer på hur du placerar märkena, läs mer i dokumentet Märkbart.