Bilder och filmer

På den här sidan får du hjälp att visa scouting genom bilder och filmer. Det handlar om att förmedla en berättelse som skapar associationer och känslor. Genom bild och särskilt genom film kan du förmedla hur scouting ser ut, hur det känns att vara scout och vad det betyder för våra barn och unga.

Hur är Scouternas bilder?

Natur

Naturen är platsen där vi upplever våra äventyr. Därför ska vi sträva efter att alltid visa natur i bilderna vi tar. Vi ska ta bilder av naturen som upplevs inbjudande och häftigs, snarare än realistiska.

Fånga en känsla

Fokus i våra bilder ska vara att fånga en känsla som upplevs äkta. Detta gör vi genom att undvika att fotografera människor som poserar framför kameran.

Aktivitet

Vi jobbar med aktiva bilder, det betyder att vi alltid vill få med en rörelse i bilden. För att fånga känslan av ett äventyr ska vi undvika att visa människor som står stilla eller är passiva. Det betyder inte att man behöver springa i alla bilder, men lite rörelse i någon del av kroppen ska finnas med.

Läs mer om vårt bildspråk i vår kommunikationsmanual

 

Kommunikationsmanual

Här hittar du bilder

Du hittar äventyrliga, spännande, vackra och intressanta scoutbilder att använda i vårt mediebibliotek! Använd de gärna när du informerar om scouting.

Här hittar du filmer

Använd Scouternas filmer eller skapa egna filmer i patrullen, avdelningen och kåren för att visa hur roligt och meningsfullt det är att vara scout. Från

Tips för fotografering

 • Prata igenom det i gruppen om någon vill ansvara för att fotografera eller om flera vill hjälpas åt.
 • Låt Scouterna ta ansvar för att fotografera sina upplevelser ibland.
 • Fråga alla i gruppen om det känns okej att er utsedda fotograf fotograferar under mötet eller hajken.
 • Försök fånga rörelsen och känslan i bilden.
 • En bild med barn som skrattar i verksamhet skapar en bättre känsla än en uppställd patrullbild.
 • Lägg gärna ut många bilder på olika händelser snarare än flera bilder på samma sak.
 • Om ni delar bilder återkommande så blir era sociala medier som en dagbok eller loggbok som visar för andra vad ni gör.
 • Ni kan dela era äventyr med andra scouter genom att tagga

#scouterna #äventyrochkompisar #scoutergör #scoutsommar #redoförfriluftsliv

GDPR och samtycke

Vill ni lägga upp bilder - både stillbilder och film - i sociala medier, på en webbsida eller i tryckt material är det viktigt att tänka på GDPR. Det är en lag som reglerar hur ni får behandla personuppgifter. En bild på en person räknas som en personuppgift.

För att få använda bilder på personer måste ni ha lagstöd för det. Det är alltså inte förbjudet att lägga upp bilder som visar ansikten, personer eller liknande. Ni måste bara få tillåtelse att göra det först. Det finns flera sätt att få tillåtelse att använda bilder, till exempel samtycke, modellavtal och intresseavvägning. Det går tyvärr inte att säga att ett sätt är 100% rätt eller fel. Läs gärna mer på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida.

Ett sätt som er som scoutkår kan göra det är att ta in samtycken. Samtycke innebär att scouter eller deras vårdnadshavare säger ja till att ni får behandla deras personuppgifter. Om en scout anmält sig till verksamheten har den redan sagt ja till att ni behandlar deras personuppgifter. För att det ska gälla även bildpublicering behöver ni dock samla in godkännande specifikt om det. Samtycken kan man när som helst dra tillbaka.

Det kan ni göra till exempel genom att samla in underskrivna blanketter. Där ska det stå bland annat vad ni ska använda personuppgifterna (bilderna) till och varför. Scouterna har två blanketter som vi använder: En för barn och en för personer som är 16 år och äldre. Använd gärna den, eller gör en egen version för scoutkåren.

Blanketter att använda

Blanketter, GDPR

Medgivande bild och film barn – PDF

Ladda ner PDF (92,9 KB)

Blanketter, GDPR

Medgivande bild och film barn – WORD

Ladda ner DOC (360,4 KB)

Blanketter, GDPR

Medgivande bild och film vuxna – PDF

Ladda ner PDF (93,0 KB)

Blanketter, GDPR

Medgivande bild och film vuxna – WORD

Ladda ner DOC (347,5 KB)

Tips för filmning

Film kan förmedla en berättelse som sätter sig i kroppen och minnet på ett annat sätt än stillbilder gör.

Nästan alla provar att göra film i skolan så kunskapen bland barn och unga är ofta högre än bland vuxna. Enkla sekvenser filmade med några smartphones kan lätt klippas samman till ett kollage som inte bara blir ett roligt minne – det kan också visa fler vad vi gör, hur roligt vi har och att scouterna hänger med i utvecklingen. Försök fånga känslan i händelsen!

Vill du dela med dig av din film? Mejla till content@scouterna.se.

Checklista för film

 • Prata igenom det i gruppen; finns det några som är mer intresserade och kanske rent av provat på att göra och klippa film?
 • Botanisera på internet; det finns gott om filmtips och gratis redigeringsprogram för smartphones, läsplattor och datorer.
 • Kolla att alla i gruppen kan tänka sig att delta på bild. Annars är det viktigt att de som klipper filmen vet vilka de ska klippa bort (de ska aldrig exkluderas ur själva aktiviteten).
 • Försök fånga känslan eller kärnan i händelsen i stället för att vara redovisande – hellre ett roligt kollage än en lång förklaring.
 • Lägg hellre ut fler korta filmer på Instagram, YouTube etc än en enda längre film. Använd hashtags för att göra dem sökbara, till exempel #scouterna #äventyrochkompisar #scoutergör #scoutsommar #redoförfriluftsliv

Jonas filmskola

Scouternas filmexpert, Jonas, berättar sina fem bästa tips inför att du ska jobba med film.

Del 1

Bildberätta, 0:53 min

Del 2

Skapa intresse, 1:36 min

Del 3

Rätt inspelningsplats, 1:14 min

Del 4

Bra ljud, 0:55 min

Del 5

Att klippa eller inte klippa? 1:45 min

Är du med på bild?

Har vi använt en bild på dig som du inte längre vill att vi ska använda är du välkommen att kontakta content@scouterna.se.

För bilderna vi använder i vår kommunikation stödjer vi oss mot de rättsliga grunderna intresseavvägning eller samtycke. Det innebär att vi vidtagit olika åtgärder för att få behandla de fotograferades personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du läsa mer om detta finns information hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Har du frågor kring detta, är du välkommen att kontakta content@scouterna.se