Scouternas grafiska profil och kommunikationsplattform

Den grafiska profilen gör att vår kommunikation ser likadan ut i hela rörelsen. I kombination med en enhetlig kommunikation av våra budskap skapar det större igenkänning och förståelse för vilka vi är och vad scouting handlar om.

Grafisk profil

Scouternas grafiska profil är ett hjälpmedel för dig som arbetar med kårens kommunikation. Den återspeglar vår strategi, vår vision och våra mål och hur vi kommunicerar med olika målgrupper.

I den grafiska profilen finns en enkel guide till hur du kan kommunicera scouting. Här finns alla färger, typsnitt, logotyper och många exempel. Med den grafiska profilen som verktyg blir arbetet med att ta fram affischer, brev eller trycksaker enkelt eftersom den innehåller riktlinjer, mallar och typsnitt som är framtagna för detta ändamål.

Har du några frågor kring den grafiska profilen, kontakta info@scouterna.se.

Kommunikationsplattform

Scouternas kommunikationsplattform har tagits fram för att ge dig stöd och inspiration när du ska berätta om Scouterna och din kår för nuvarande och potentiella scouter, för föräldrar och anhöriga eller för journalister och politiker.

Kommunikationsplattformen bygger på strategin som slagits fast av stämman 2014 och varumärkesplattformen som bestämts av styrelsen (år?). Scouterna har 2021 påbörjat ett arbete med att uppdatera både kommunikationsplattformen och varumärkesplattformen.

Varumärkesplattform

Scouternas varumärkesplattform sammanfattar vilka Scouterna är och vad vi gör, vad vi står för och vad som får oss att brinna. Den är grunden för allt vi erbjuder, vad vi alltid lovar och hur vi kan visa att vi kan göra detta på ett trovärdigt sätt.

Varumärkesplattformen beskriver vad vi önskar att omvärlden associerar Scouterna med och vad vi – med vårt varumärke som garant – lovar våra olika målgrupper.