Så här kommunicerar vi

Kommunikationskonceptet hjälper oss att kommunicera på ett sätt som låter och känns likadant  oavsett om det är du eller någon annan inom Scouterna som är avsändare. När vi använder oss av samma typ av språk, bilder och innehåll i t.ex. nyhetsbrev, Instagram-poster och affischer skapar vi en tydligare bild av vilka vi är och vad vi gör.
Då blir det enklare för människor att förstå storheten med scouting!

Kommunikationsmanual

I den här manualen kan du läsa mer om vårt nya kommunikationskoncept Raised by Adventure och få guidning i hur du ska använda dig av det när du kommunicerar Scouterna. Ett kommunikationskoncept är som ett recept på hur vi ska skriva, vad vi ska prata om och vilken typ av bilder vi ska använda. Med ett nytt kommunikationskoncept hoppas vi på att kunna välkomna ännu fler nya scouter till vår fantastiska rörelse!

Ett grafiskt hjälpmedel

Scouternas grafiska profil är ett hjälpmedel för dig som arbetar med kårens kommunikation. Den återspeglar vår strategi, vår vision och våra mål och hur vi kommunicerar med olika målgrupper.

I den grafiska profilen finns en enkel guide till hur du kan kommunicera scouting. Här finns alla färger, typsnitt, logotyper och många exempel. Med den grafiska profilen som verktyg blir arbetet med att ta fram affischer, brev eller trycksaker enkelt eftersom den innehåller riktlinjer, mallar och typsnitt som är framtagna för detta ändamål.

Scoutsymbolen

Scoutsymbolen står för scouting i Sverige ur ett brett perspektiv. Scoutsymbolen är en stilistik sammanslagning av en fransk lilja och en treklöver. Den de symboliserar tillhörigheten till världsscoutorganisationerna WOSM (World Organization of the Scout Movement), med den franska liljan, och WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), med treklövern. Vår scoutsymbol har genomskinliga linjer som öppnar sig utåt – vi är öppna, alla är välkomna. Symbolen kan användas antingen hel eller vertikalt utfallande. Om den används utfallande ska minst halva symbolen vara synlig. Den kan också användas som till exempel ett bakgrundsmönster, där bestäms givetvis symbolens beskärning av mönsterytan.

Scoutlogotypen

Scouternas logotyp består av scoutsymbolen tillsammans med texten Scouterna i sitt specifika typsnitt. Denna grundversion av logotypen används alltid som avsändare sist i ett flersidigt dokument.

Ladda ner symboler och logotyper

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo blue CMYK 2023 EPS

Ladda ner EPS (1,8 MB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo blue RBG pdf 2023 PDF

Ladda ner PDF (236,1 KB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo blue RGB 2023 PNG

Ladda ner PNG (73,2 KB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo blue RGB 2023 SVG

Ladda ner SVG (8,3 KB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo med tagline blue CMYK 2023 EPS

Ladda ner EPS (2,3 MB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo med tagline blue RGB 2023 PNG

Ladda ner PNG (95,8 KB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo med tagline blue RGB 2023 SVG

Ladda ner SVG (11,3 KB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo med tagline blue RGB pdf 2023

Ladda ner PDF (246,1 KB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo med tagline white CMYK 2023 EPS

Ladda ner EPS (2,3 MB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo med tagline white RGB 2023 PNG

Ladda ner PNG (89,7 KB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo med tagline white RGB 2023 SVG

Ladda ner SVG (11,3 KB)

Grafisk profil, Kommunicera Scouterna RBA, Kommunikation, Symboler

Scouterna logo white CMYK 2023 EPS

Ladda ner EPS (1,8 MB)