Foto: Magnus Fröderberg

Förmedla Scouternas program

Aktiviteter vi gör med scouter kallas program. Det som är speciellt med scoutprogrammet är att det inte bara består av vad vi gör (våra aktiviteter), utan också varför vi gör det (våra mål och syften) och hur vi gör det (scoutmetoden, vår pedagogik). Genom att tänka igenom varför och hur vi genomför en aktivitet i Scouterna ser vi till att scouterna utmanas på sin nivå och efter sina förutsättningar.

Scouternas program gör scouting unikt! 

Scouternas program ger nycklarna till hur scouting fungerar och varför. Det kan verka komplicerat i början så hjälp den som är ny genom att förklara varför ni gör en aktivitet och ta hjälp av de många resurser som finns tillgängliga kring scoutprogrammet.

Programstöd på webben

Tipsa nya ledare att ta del av alla resurser på Leda scouting sidorna.

Ledarboken

Ge nya ledare tillgång till boken Ledaren. Boken finns tillgänglig i flera format.

Att hålla scoutmöten

Här finns vanliga frågor och svar kring scoutmöten som hjälp för den som är ny.

Boka en workshop i Scouternas program

Alla ledarteam i direktanslutna scoutkårer kan boka en kostnadsfri workshop med Scouternas utvecklingskonsulenter. Deltagare får kunskap om programmet och tips på metoder att planera aktiviteter.

Utbildningen Leda scouting

Ledarskapsön

Utbildningen Leda scouting gör nya scoutledare tryggare i sin roll. De lär sig om Scouternas program och får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Att gå en scoutledarutbildning ger möjligheter till personlig utveckling och berikar ledare i form av kunskap, erfarenheter och kontakter.