Medlemsavgifter i Scouterna

Som medlem betalar du en årlig avgift till Scouterna och till din scoutkår, i den avgiften ingår försäkring och en medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år. Vad exakt avgiften blir är beroende på vilken scoutkår du tillhör så kika med din scoutkår vilken avgift det är som gäller.

Scouter under åtta år som är registrerade i en familjescoutavdelning har en rabatt på 45 kr per termin på avgiften.

Medlemsfakturan går ut två gånger per år och du kan välja att få den via post eller digitalt. Mer information hittar du på vår supportsida.

Supportsidan hittar du här

E-faktura

Man kan få sin medlemsavgift som e-faktura. Anmälan gör var och en på sin Internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man kan hitta i Scoutnet eller på en tidigare medlemsavi. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer kommer då stå men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar.

Kivra

De medlemmar som är anslutna till Kivra får nu sin medlemsavi den vägen.

E-postfaktura

Från och med hösten 2020 så är standardvalet e-postavisering för medlemsavgifterna för de som inte har valt e-faktura eller Kivra.

Vi uppmanar alla som har möjlighet att ta emot sin medlemsavi genom en digital kanal eftersom vi på så vis kan minska antalet pappersutskick och dessutom gör en viktig insats för miljön.

Läs mer om faktureringsmetod här

Vanliga frågor om fakturor och kostnader

Gå till www.scoutnet.se eller kontakta din scoutkår.

Logga in på www.scoutnet.se där kan du uppdatera dina uppgifter.

Skicka ett mejl till support@scouterna.se och ange varför du anser att det är fel belopp, ditt medlemsnummer, namnet på din kår samt vilken faktura det gäller.

Scouting är en ganska billig fritidsaktivitet. Terminsavgiften är olika i varje scoutkår eftersom kåren själva bestämmer den. Kostnaden kan vara allt mellan 90 kronor och 1050 kronor per termin beroende på vilken kår du går med i. Vanligast är att avgiften ligger mellan 300-500 kronor per termin. Att åka på läger och övernattningsaktiviteter brukar oftast kosta extra för utgifter som mat och transport. Scouterna har en stödfond där medlemmar kan söka bidrag till terminsavgift, läger eller utrustning vid behov. Fråga på scoutkåren.

Det är din scoutkår som sätter medlemsavgifterna. Vi hänvisar till din scoutkår i denna fråga.

Vi ber dig mejla till support@scouterna.se med en kopia på din betalning så ska vi titta närmare på påminnelsen. Ange även medlemmens namn och medlemsnummer.