Scouter bygger en bro

Leda scoutkår

Här får du som leder en scoutkår tips, inspiration och verktyg för att leda och utveckla verksamheten.

Så får ni scoutkåren att växa

Fler barn ska få uppleva scouting - äventyr, kompisar och utmaningar. När vi blir fler i Scouterna blir vår verksamhet enklare, roligare och bättre. Här kan du läsa mer och inspireras om hur din kår kan växa.

Läs mer här

Introducera nya ledare i scoutkåren

Introduktionsguiden är ett verktyg för scoutkårer. Här finns metoder och mallar som kan användas inför och under introduktionen av nya ledare. Allt för att fånga engagemanget och få till en bra start.

Introducera nya ledare i scoutkåren

Lokalt stöd

Det finns massor av kunskap och stöd att få i Scouterna. Dels finns personal vars arbete är att stötta scoutkårer med utveckling och dels kan du använda dig av nätverket som finns i ditt distrikt.

Lokalt stöd

Scouternas E-tjänster

Scouternas E-tjänster är samlingsnamnet för alla de tjänster som Scouterna tillhandahåller. Det handlar exempelvis om Scoutnet, ScoutID, kårwebbar med mer.

E-tjänster

Kårekonomi

Här hittar du information och verktyg om medlemsfakturor, statsbidrag och fonder man kan söka pengar från med mer.

Kårekonomi

Administration

Här hittar du information om försäkringar, verksamhetsplanering, GDPR med mer.

Kåradministration

Starta scoutkår

Läs mer om allt det du behöver för att starta en ny scoutkår.

Starta scoutkår